belediye ve imar mevzuatı  
 
KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 28/07/1967
KANUN NO : 0933
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/08/1967
RESMİ G. NO : 12671
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 6-2
DÜSTUR SAYFA : 062
 
 
 
Madde  1 : FİNANSMAN     
Madde  2 : TEŞVİK VE TANZİM   
Madde  3 :  
Madde  4 :  
Madde  5 :  
Madde  6 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
Madde  7 :  
Madde  8 :  
Madde  9 :  
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Ek Madde : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 :