Bakanlıklar Mevzuatı  
TARIM BAKANLIĞI ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUM-OKUL VE KURULUŞLARA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 

 
KABUL TARİHİ : 21/12/1967
KANUN NO : 0969
 
RESMİG.TARİHİ : 30/12/1967
RESMİ G. NO : 12790
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 7-1
DÜSTUR SAYFA : 0398
 
 
Madde   1 : SERMAYE TAHSİSİ
Madde   2 : SERMAYE KAYNAKLARI
Madde   3 : DÖNER SERMAYENİN FAALİYET ALANLARI
Madde   4 : SERMAYE AKTARMALARI
Madde   5 : SERMAYENİN HARCAMA YERLERİ
Madde   6 : KURULUŞ
Madde   7 : KASA TAZMİNATI
Madde   8 : FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Madde   9 : İSTİSNALAR
Madde 10 : SORUMLULUK
Madde 11 : YEDİRME VE BARINDIRMA
Madde 12 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 15 : 
Madde 16 :