Bütçe Mevzuatı  

1967 KALKINMA İSTİKTAZI HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 23/01/1968
KANUN NO : 0992
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/1968
RESMİ G. NO : 12814
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 0550
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :
Madde 6 :
Madde 7 :
Madde 8 :
Madde 9 :
Madde 10 :
Madde 11 :