İş ve Soyal Güvenlik Mevzuatı  
 
T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 64'ÜNCÜ MADDESİNE (d) FIKRASINDAN SONRA BİR (e) FIKRASI EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 15/04/1969
KANUN NO : 1145
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/04/1969
RESMİ G. NO : 13187
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 8
DÜSTUR SAYFA : 2603
 
 
 
Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Geçici Madde :
Madde  4 :
Madde  5 :