Ticaret Mevzuatı  
 
KOOPERATİFLER KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 24/4/1969
KANUN NO : 1163
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/05/1969
RESMİ G. NO : 13195
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 8
DÜSTUR SAYFA : 1955
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF VE KURULUŞU
Madde 1 : A) TARİF 
Madde 2 : B) KURULUŞ, MÜTEBERLİK ŞARTLARI, İSİM KULLANMA YETKİSİ 
Madde 3 : C) İZİN VERME, TESCİL VE İLAN 
D) ANASÖZLEŞMEYE KONACAK HÜKÜMLER 
Madde 4 : I - MECBURİ HÜKÜMLER 
Madde 5 : II - İHTİYARİ HÜKÜMLER 
Madde 6 : III - YORUMLAYICI HÜKÜMLER 
Madde 7 : E) TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE SORUMLULUK
İKİNCİ BÖLÜM
ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
A) ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI VE EK ÖDEMELER 
Madde   8 : I - YÜKÜMLERİNİN AÇIKLANMASI 
Madde   9 : II - TÜZEL KİŞİLERİN ORTAKLIĞI 
B) ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 
Madde 10 : I - ORTAKLIKTAN ÇIKMA SERBESTİSİ-TAZMİNAT 
Madde 11 : II - ORTAKLIKTAN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI 
Madde 12 : III - BİLDİRME SÜRESİ VE ÇIKMA ZAMANI 
Madde 13 : IV - ORTAKLIKTAN ÇIKMAYI KABULDEN KAÇINMA 
Madde 14 : V - ORTAĞIN ÖLÜMÜ VE ORTAKLIĞIN DEVRİ 
Madde 15 : VI - GÖREV VEYA HİZMETİN BİTMESİ, TAŞINMAZ MAL VEYA İŞLETME KARŞILIĞI ORTAKLIK 
Madde 16 : C) ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ 
Madde 17 : D) KOOPARATİFTAN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA SÜRESİ VE  
                  YÜKÜMLÜLÜK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ
Madde 18 : A) ORTAKLIK SENEDİ 
Madde 19 : B) ORTAKLIK PAYLARI, ŞAHSİ ALACAKLILAR 
Madde 20 : C) AYNİ SERMAYE 
Madde 21 : 1. DEĞER BİÇME, BİLİRKİŞİ 
Madde 22 : 2. KARAR NİSABI, RAPORLARIN KABULÜ 
Madde 23 : Ç - HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK 
Madde 24 : 1. BİLGİ EDİNMEK HAKKI,BİLANÇO 
Madde 25 : 2. TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA HÜKÜMLERİ VE CEZA 
Madde 26 : 3. GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMAK, SEÇENEK VE SEÇİLMEK HAKKI 
D) ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI 
Madde 27 : I - SÜRE VE ORTAKLIĞIN YOK OLMASI 
Madde 28 : II - KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU 
Madde 29 : 1. SINIRSIZ SORUMLULUK 
Madde 30 : 2. SINIRLI SORUMLULUK 
Madde 31 : 3. EK ÖDEME YÜKLEMİ 
Madde 32 : 4.CAİZ OLMAYAN SINIRLAMA 
Madde 33 : 5. İFLAS HALİNDE USUL 
Madde 34 : 6. SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde 35 : 7. KOOPERATİFE YENİ GİREN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
Madde 36 : 8. BİR ORTAĞIN AYRILMASINDAN VEYA KOOPERATİFİN DAĞILMASINDAN SONRA  
                  SORUMLULUK 
Madde 37 : 9. SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİF ESASLARI
Madde 38 : A) GELİR GİDER FARKLARI, BÖLÜNMESİ VE PAYLARA FAİZ VERİLMESİ 
Madde 39 : B) YEDEK AKÇE AYRIMI 
Madde 40 : C) ORTAK VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONLARI 
Madde 41 : D) GELİR GİDER FARKINDAN İLK AYRILACAK FONLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF ORGANLARI
A) GENEL KURUL 
Madde 42 : I - YETKİ 
II - ÇAĞRI 
Madde 43 : 1. ÇAĞRIYA YETKİSİ OLANLAR 
Madde 44 : 2. ORTAKLARIN İSTEĞİ, BAKANLIKLARIN ÇAĞRISI, MAHKEMENİN İZNİ 
Madde 45 : 3. ŞEKİL 
Madde 46 : III - GÜNDEM 
Madde 47 : IV - BÜTÜN PAY SAHİPLERİNİN HAZIR BULUNMASI HALİ 
V - OY HAKKI 
Madde 48 : 1. GENEL OLARAK 
Madde 49 : 2. TEMSİL 
Madde 50 : 3. OYA KATILAMIYACAKLAR 
VI - KARAR 
Madde 51 : 1.GENEL OLARAK 
Madde 52 : 2. ORTAKLARIN PAYLARININ ARTIRILMASI 
Madde 53 : KARARLARIN BOZULMASI VE ŞARTLAR 
Madde 54 : MEKTUPLA OY VERME VE TEMSİLCİLER TOPLANTISI 
B) YÖNETİM KURULU 
Madde 55 : I - ÖDEVİ VE ÜYE SAYISI 
Madde 56 : II - ÜYELİK ŞARTLARI 
Madde 57 : III - ÜYELİK SÜRESİ 
IV - YÖNETİM VE TEMSİL 
Madde 58 : 1. YETKİLERİN DEVRİ 
Madde 59 : 2. ŞÜMULÜ VE SINIRLANDIRILMASI 
Madde 60 : 3. İMZA 
Madde 61 : 4. TESCİL 
Madde 62 : 5. ÜYELERİN TİTİZLİK DERECESİ VE SORUMLULUKLARI 
Madde 63 : V - KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER 
Madde 64 : VI - İŞTEN ÇIKARMA 
C) DENETÇİLER 
Madde 65 : I - SEÇİM 
II - ÇALIŞMA 
Madde 66 : 1. İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 67 : 2. RAPOR DÜZENLENMESİ 
Madde 68 : 3. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 69 : III - ÖZEL HÜKÜMLÜLER
ALTINCI BÖLÜM
KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ, TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU
Madde 70 : GÖREV VE SORUMLULUK 
Madde 71 : YÜKÜMLÜLÜK 
Madde 72 : A) KOOPERATİF BİRLİKLERİ 
Madde 73 : 1. GENEL KURUL 
Madde 74 : 2. YÖNETİM KURULU 
Madde 75 : 3. DENETLEME 
Madde 76 : B) KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ 
Madde 77 : C) TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ 
Madde 78 : D) TEMSİLCİLERİN BELİRTİLMESİ 
Madde 79 :  
Madde 80 : E) DANIŞMA KURULU
YEDİNCİ BÖLÜM 
KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI
Madde 81 : A) DAĞILMA SEBEPLERİ 
Madde 82 : B) TİCARET SİCİLİNE BİLDİRME 
Madde 83 : C) TASVİYE MAMELEKİN PAYLAŞTIRILMASI 
Madde 84 : D) BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA 
Madde 85 : E) BİR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN DEVRALINMAK
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
TİCARET BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 86 : A) GENEL OLARAK BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 87 : B) TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ VE KARARLARIN YÜRÜRLÜK ŞARTI 
Madde 88 : C) ÖRNEK ANASÖZLEŞME HAZIRLANMASI 
Madde 89 : D) MUHASEBE USULÜ VE DEFTERLER 
Madde 90 : E) TEFTİŞ VE DENETLEME 
Madde 91 : F) TEFTİŞ VE DENETLEME İLE GÖREVLENDİRME
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 92 : A) SİYASİ FAALİYET YASAĞI 
Madde 93 : B) MUAFLIKLAR 
Madde 94 : C) TANITMA VE EĞİTİM HİZMETLERİNİ SAĞLIYACAK FON 
Madde 95 : D) UYUŞMAZLIKLAR, HAKEM KURULLARI 
Madde 96 : E) SAKLI HÜKÜMLER 
Madde 97 :  
Madde 98 : F) ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE ATIF 
Madde 99 : G) DAVALARIN NİTELİĞİ VE MUHAKEME USULÜ 
Madde 100 : H) KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : GEÇİCİ HÜKÜM 
Madde 101 : İ) YÜRÜRLÜĞE GİRME 
Madde 102 : J) KANUNU YÜRÜTECEK MAKAM