Belediye İmar Mevzuatı  

ARSA OFİSİ KANUNU

 
KABULTARİHİ : 29/04/1969
KANUN NO : 1164
 
RESMİ G.TARİHİ :  10/05/1969
RESMİ G. NO : 13195
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 08
DÜSTURSAYFA : 1981
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER
Madde 1 : 
Madde 2 :  
Madde 3 : 
Madde 4 : 
İKİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 5 : 
Madde 6 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA İLE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 7 : 
Madde 8 : 
Madde 9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 :