Ticaret Mevzuatı  
 

TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU
KABUL TARİHİ : 09/05/1969
KANUN NO : 1177
 
RESMİG.TARİHİ : 30/05/1969
RESMİ G. NO : 13210
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA : 2093
 
 
BÖLÜM - I
TÜTÜNE AİT GENEL HÜKÜM
Madde   1 : 
A) TÜTÜN TARIMI
Madde   2 : TÜTÜN EKİCİLERİ
Madde   3 : TÜTÜN DİKİM ALANLARI
Madde   4 : TÜTÜN ÜRETİMİNİN DÜZENLENMESİ
Madde   5 : TÜTÜN EKİMİNİN GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMASI
Madde   6 : TÜTÜN TARIMI YASAĞININ KALDIRLMASI
Madde   7 : KANUNA AYKIRI TÜTÜN TARIMININ İHTİYAR HEYETLERİ TARAFINDAN BİLDİRİLMESİ
Madde   8 : TÜTÜN TOHUMU
Madde   9 : TÜTÜN TARIM ALANLARINDAN ÜRETİLECEK TÜTÜN ÇEŞİTLERİNİN TESPİT VE DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 10 : EKİCİLERE PARASIZ TOHUM VE FİDE VERİLMESİ
Madde 11 : TÜTÜN KÖKLERİNİN SÖKÜLÜP YOK EDİLMESİ
Madde 12 : FİDELİKLER
Madde 13 : EN AZ TÜTÜN DİKİM ALANI
Madde 14 : TÜTÜN DİKİM ŞARTI
B) TÜTÜN EKİMİNİN NASIL YAPILACAĞI
Madde 15 : TÜTÜN EKİM İSTEK KAĞIDI VE TÜTÜN EKİM CÜZDANI
Madde 16 : TÜTÜN EKİM İSTEK KAĞIDI VE TÜTÜN EKİM CÜZDANI
Madde 17 : TÜTÜNLERİN KIRIMI
Madde 18 : EKİCİ TÜTÜNLERİN DENKLENMESİ VE İMHALIKLAR
Madde 19 : EKİCİ DENKLERİNİN KONTROLU
C) YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ
Madde 20 : EKİCİ TÜTÜNLERİ SATIŞ PİYASALARININ İLANI
Madde 21 : TÜTÜN SATIMI SÖZLEŞMESİ
Madde 22 : SATILAN TÜTÜNLERİN DEVRİ
Madde 23 : TÜTÜN ALIM-SATIMI HAKKINDAKİ YASAKLAR
Madde 24 : AVANS
Madde 25 : ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
Madde 26 : HAKEM KARARLARININ TEMYİZİ
Madde 27 : DARA, KÜF VE SU ÇÜRÜĞÜ
Madde 28 : TÜTÜN SATIŞ MERKEZLERİ
Madde 29 : D) BAKANLIKLARARASI TÜTÜN KURULU VE MİLLİ TÜTÜN KOMİTESİ
Madde 30 : MİLLİ TÜTÜN KOMİTESİ
Madde 31 : BAKANLIKLARARASI TÜTÜN KURULU VE MİLLİ TÜTÜN KOMİTESİNE AİT İŞLERİN YÜRÜTÜMÜ
E) TÜTÜN EKSPERLİĞİ
Madde 32 : TÜTÜN EKSPERLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ
Madde 33 : TÜTÜN EKSPERLERİ YÜKSEK OKULU
Madde 34 : EKSPER KURSU MEZUNU EKSPERLERİN, TÜTÜN EKSPERLERİ YÜKSEK OKULUNU BİTİRENLERİN
                  HAKLARINI KAZANMASI
Madde 35 : TÜTÜN EKSPERLERİNİN MESLEKİ SORUMLULUKLARI
F) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 36 : ARAŞTIRMA KURULUŞLARININ MUAFİYETLERİ
Madde 37 : TÜTÜNDEN ALINACAK VERGİ VE RESİMLER
BÖLÜM - II
TÜTÜN TEKELİ, TÜTÜN TARIM VE TİCARETİNİN KONTROLU
A) TÜTÜN TEKELİ
Madde 38 : TEKELİN KONUSU
Madde 39 : TÜTÜN MAMULLERİ FİYATLARININ TESPİTİ
Madde 40 : TÜTÜN SATIŞ BELGELERİ
Madde 41 : SATICILARIN KONTROLU
Madde 42 : SATIŞ VE TAŞIMA ÜCRETİ
Madde 43 : SİGARA KAĞITLARI
Madde 44 : TÜTÜN MAMULLERİNİN YURDA SOKULMASI
Madde 45 : KİMLERİN ELİNDE YAPRAK TÜTÜN BULUNACAĞI
B) TÜTÜN EKİCİLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 46 : ÜRÜN BİLDİRMİ
Madde 47 : YAPRAK TÜTÜN BORÇLARININ TESBİTİ VE KONTROLU
Madde 48 : TÜTÜN EKİCİSİNİN VEKİL GÖSTERMESİ VE ŞARTLARI
Madde 49 : KIRIMDAN VAZGEÇEN VE TÜTÜNLERİ ZARARA UĞRIYAN VEYA KAYBOLAN EKİCİLERİN YAPRAK 
                  TÜTÜN BORÇLARININ DÜZELTİLMESİ
Madde 50 : EKİCİ TÜTÜNLERİNİN TAŞINMASI
Madde 51 : EKİCİ TÜTÜNLERİNİN AMBARA GETİRİLMESİ
Madde 52 : TÜTÜNLERİN AMBARDA TARTISI VE YAPILAN AMBARLAMA İŞLEMİ
Madde 53 : EKİCİ BORÇLARININ KESİLMESİ
Madde 54 : EKİCİ TÜTÜNLERİNİN TEKEL AMBARLARINDA KORUNMASI
Madde 55 : EKİCİ TÜTÜNLERİNİN SİGORTA ETTİRİLMESİ
Madde 56 : EKİCİ TÜTÜNLERİNDEN ALINACAK AMBAR KİRASI
Madde 57 : ALICISI ÇIKMIYAN EKİCİ TÜTÜNLERİNİN YOK EDİLMESİ
C) TÜTÜN TİCARETİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 58 : TÜTÜN TÜCCARLARI
Madde 59 : TÜCCAR ARASINDA TÜTÜN ALIM SATIMI
Madde 60 : TÜTÜN TÜCCARLARININ TÜTÜN KIYMASI VE KENDİLERİNE VERİLECEK SİGARA KAĞIDI
Madde 61 : TÜCCARA AİT YAPRAK TÜTÜN BAKIM VE İŞLEME ATELYELERİNİN KONTROLU
Madde 62 : TÜTÜN TÜCCARLARININ YAPRAK TÜTÜN BORÇLARI
Madde 63 : TÜCCAR TÜTÜNLERİNİN TAŞINMASI
Madde 64 : YABANCI MEMLEKETLERE İHRAÇ EDİLEN TÜCCAR TÜTÜNLERİ
Madde 65 : İHRAÇ EDİLEN TÜTÜNLERİN GÖNDERİLDİĞİ MEMLEKETE GİRDİĞİNİN BELGELENDİRİLMESİ
Madde 66 : YAPRAK TÜTÜNLERİNİN İŞLENMESİ
Madde 67 : İHRAÇ EDİLECEK TÜTÜNLERİN FÜMİGASYONU
Madde 68 : İHRAÇ EDİLECEK TÜTÜNLERİN MUAYENESİ
D) YAPRAK TÜTÜN FİRELERİ
Madde 69 : FİRELER
E) MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 70 : TEKEL MADDELERİNDEN ALINACAK VERGİ VE RESİMLER 
Madde 71 : CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 72 : 
Madde 73 : 
Madde 74 : 
Madde 75 : 
Madde 76 : 
Madde 77 : 
Madde 78 : 
Madde 79 : 
Madde 80 : 
Madde 81 : 
Madde 82 : 
Madde 83 : 
Madde 84 : 
Madde 85 : 
Madde 86 : 
Madde 87 : 
Madde 88 : 
Madde 89 : 
Madde 90 : 
Madde 91 : 
Madde 92 : 
Madde 93 : 
Madde 94 : 
Madde 95 : 
Madde 96 : 
Madde 97 : 
Madde 98 : 
Madde 99 : 
Madde 100 : 
Madde 101 : 
Madde 102 : 
Madde 103 : 
Madde 104 : 
Madde 105 : 
Madde 106 : 
Madde 107 : 
Madde 108 : 
Madde 109 : 
Madde 110 : 
Madde 111 : 
Madde 112 : 
Madde 113 : 
Madde 114 : 
Madde 115 : 
Madde 116 : 
Madde 117 : 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 118 : 
Madde 119 : 
Madde 120 :