vergi mevzuatı
 
FİNANSMAN KANUNU 
 
KABUL TARİHİ : 29.07.1970
KANUN NO : 1318
 
RESMİG.TARİHİ : 10.08.1970
RESMİ G. NO : 13575
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 9-2
DÜSTUR SAYFA : 2618
 
 
BİRİNCİ KISIM
TAŞIT ALIM VERGİSİ
Madde   1 :MEVZU VE MÜKELLEF  
Madde   2 :TARİFLER  
Madde   3 :MUAFLIK VE İSTİSNALAR  
VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ  
Madde   4 :(I) SAYILI TARİFE  
Madde   5 :(II) SAYILI TARİFE  
Madde   6 :( III ) SAYILI TARİFE  
VERGİNİN TARHI  
Madde   7 :BEYAN ESASI  
Madde   8 :ÖDEME SÜRESİ 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
Madde   9 :TRAFİK ŞUBE VEYA BÜRO MEMURLARİYLE NOTERLERİN GÖREVİ  
Madde 10 :TRAFİK ŞUBE VEYA BÜRO MEMURLARİYLE NOTERLERİN SORUMLULUĞU  
İKİNCİ KISIM
İŞLETME VERGİSİ
Madde 11 :MEVZUU, MÜKELLEF  
Madde 12 :MUAFLIKLAR  
Madde 13 :VERGİLEME ÖLÇÜLERİ  
Madde 14 :MATRAH  
Madde 15 :İŞLETME VERGİSİ DERECESİNİN TESPİTİ  
Madde 16 :TEKLİF YERİ  
Madde 17 :BEYAN ESASI  
Madde 18 :VERGİLENDİRME DÖNEMİ  
Madde 19 :BEYANNAMENİN ŞEKİL VE MUHTEVASI  
Madde 20 :BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI  
Madde 21 :TARH ZAMANI  
Madde 22 :VERGİLENDİRME DÖNEMİ İÇİNDE İŞE BAŞLIYAN VEYA İŞİ BIRAKAN  MÜKELLEFLERİN  
                 VERGİLERİ  
Madde 23 :ÖDEME ZAMANI  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
Madde 24 :VERGİNİN İNİKASI  
Madde 25 :PERAKENDE SATIŞIN TARİFİ  
Madde 26 :İŞLETME VERGİSİNİN GİDER KAYDEDİLEMECEĞİ  
Madde 27 :TERCİHLERİN YAPILMASI VE İLAN  
Madde 28 :İCRANIN GECİKTİRİLMESİ  
Madde 29 :ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI  
Madde 30 :
Madde 31 :
Madde 32 :
ÜÇÜNCÜ KISIM
GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞI VERGİSİ
Madde 33 :MEVZU: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  
Madde 34 :MÜKELLEF  
Madde 35 :İSTİSNA VE MUAFLIKLAR  
Madde 36 :MATRAH  
Madde 37 :İKTİSAP MALİYETİNİN TESPİTİ  
Madde 38 :MATRAHTAN YAPILACAK TENZİLLER  
Madde 39 :VERGİNİN NİSPETİ  
TARH, TAHAKKUK VE ÖDEME ESASLARI  
Madde 40 :TARH YERİ  
Madde 41 :BEYAN ESASI, BEYANNAMENİN ŞEKLİ VE ÖDEME SÜRESİ  
Madde 42 :VERGİ TEMİNATI  
Madde 43 :ASGARİ VERGİ  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
Madde 44 :MAHSUP  
Madde 45 :VERGİ USUL VE EMLAK ALIM VERGİSİ KANUNLARININ UYGULANMASI  
Madde 46 :TAPU MEMURLARIN GÖREVİ  
DÖRDÜNCÜ KISIM
SPOR-TOTO VERGİSİ
Madde 47 :MEVZUU  
MÜKELLEF, MATRAH. NİSPET  
Madde 48 :MÜKELLEF  
Madde 49 :MATRAH  
Madde 50 :NİSPET  
VERGİNİN TARHI  
Madde 51 :BEYAN ESASI  
Madde 52 :BEYANNAMENİN ŞEKİL VE MUHTEVASI İLE VERİLME ZAMANI VE YERİ  
Madde 53 :ÖDEME SÜRESİ  
BEŞİNCİ KISIM
Madde 54 :GİDER VERGİLERİ KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER  
Madde 55 :
Madde 56 :
Madde 57 :
Madde 58 :
Madde 59 :
Madde 60 :
Madde 61 :
Madde 62 :
Madde 63 :
Madde 64 :
Madde 65 :
Madde 66 :
Madde 67 :
Madde 68 :
Madde 69 :
Madde 70 :
Madde 71 :
Madde 72 :
Madde 73 :
Madde 74 :
Madde 75 :
Madde 76 :
Madde 77 :
Madde 78 :
Madde 79 :
Madde 80 :
ALTINCI KISIM 
Madde 81 :EMLAK ALIM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLER  
Madde 82 :
Madde 83 :
Madde 84 :
Madde 85 :
Madde 86 :
Madde 87 :
Madde 88 :
Madde 89 :
Madde 90 :
YEDİNCİ KISIM 
Madde 91 :VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER  
Madde 92 :
Madde 93 :
SEKİZİNCİ KISIM 
Madde 94 :1/7/1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
Madde 95 :
Madde 96 :
Madde 97 :
Madde 98 :
Madde 99 :
Madde 100 :
Madde 101 :
Madde 102 :
Madde 103 :
DOKUZUNCU KISIM 
Madde 104 :HARÇLAR KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 105 :
Madde 106 :
Madde 107 :
Madde 108 :
Madde 109 :
Madde 110 :
Madde 111 :
Madde 112 :
ONUNCU KISIM 
Madde 113 :DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  
Madde 114 :ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 115 :
Madde 116 :
Madde 117 :
Madde 118 :YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME  
Madde 119 :