GÜMRÜK MEVZUATI
 
 
SU ÜRÜNLERİ KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 22/03/1971
KANUN NO : 1380
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/04/1971
RESMİ G. NO : 13799
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP  10
DÜSTUR SAYFA : 2056
 
 
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER 
Madde   1 : ŞÜMUL  
Madde   2 : TARİFLER 
BÖLÜM II
SU ÜRÜNLERİ İSTİHSALİ
A) SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL RUHSATI 
Madde   3 : RUHSAT TEZKERESİ  
B) SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL YERLERİ  
Madde   4 : KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT İSTİHSAL YERLERİN KİRALANMASI  
Madde   5 : İSTİHSAL YERLERİNİN SINIRLANDIRILMASI  
Madde   6 : YENİ İSTİHSAL YERLERİ  
Madde   7 : KAMU TÜZEL KİŞİLERİ İSTİHSAL YERLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  
Madde   8 : BARAJ VE SUN'İ GÖLLERDE ALINACAK TEDBİRLER  
Madde   9 : SU ÜRÜNLERİNİ ZARARDAN KORUYACAK TEDBİRLER  
Madde 10 : KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT DALYANLARDAN GEÇİŞ  
Madde 11 : DALYAN CİVARINDAKİ VOLİ YERLERİNDEN FAYDALANMA  
Madde 12 : ÖZEL MÜLKİYETTEKİ DALYAN VE VOLİ YERLERİ İLE BUNLARIN KAMULAŞTIRILMASI  
Madde 13 : ÜRETME HAVUZLARI 
BÖLÜM III 
GELİŞTİRME, TEŞVİK VE HİMAYE 
A) GELİŞTİRME 
Madde 14 : ETÜT VE ARAŞTIRMA  
Madde 15 : KOOPERATİFLEŞME  
Madde 16 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM  
B) TEŞVİK VE HİMAYE  
Madde 17 : MUAFLIKLAR  
Madde 18 : 
BÖLÜM IV
YASAKLAR VE ZABITA HÜKÜMLERİ
Madde 19 : PATLAYICI VE ZARARLI MADDELER KULLANMA YASAĞI  
Madde 20 : SULARA ZARARLI MADDE DÖKÜLMESİ  
Madde 21 : YABANCILARIN SU ÜRÜNLERİ İSTİHSALİ YASAĞI  
Madde 22 : AKAR SULARDA ENGELLEMELER YAPILMASI YASAĞI  
Madde 23 : GENEL YASAKLAR, TAHDİT VE MÜKELLEFİYETLER  
Madde 24 : TROL              
Madde 25 : YASAK SU ÜRÜNLERİNİN SATIŞI, NAKLİ VE İMALATTA KULLANILMASI 
BÖLÜM V
BALIKHANELER
Madde 26 : BALIKHANELER VE SATIŞ ÜZERİNDEN ALINACAK ÜCRET  
Madde 27 : BALIKHANE DIŞINDA SATIŞ YASAĞI 
BÖLÜM VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 28 : BİLGİ VE BELGE VERMEK  
Madde 29 : YASAK VASITA VE HÜKÜMLERİN İSTİSNAEN KULLANILMASI  
Madde 30 : ÖDENEK  
Madde 31 : TEFTİŞ VE MURAKABE  
BÖLÜM VII
USUL HÜKÜMLERİ
Madde 32 : MUHAKEME USULÜ  
Madde 33 :  
Madde 34 : ZAPTEDİLEN SU ÜRÜNLERİ  
Madde 35 : MÜSADERE OLUNAN EŞYA VE SU ÜRÜNLERİ 
BÖLÜM VIII
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 36 : CEZALAR 
BÖLÜM IX 
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Madde 37 : TÜZÜKLER 
Madde 38 :   
Madde 39 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Madde 40 :  
Madde 41 :