Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
   
SIKIYÖNETİM KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 13/05/1971
KANUN NO : 1402
 
RESMİG.TARİHİ : 15/05/1971
RESMİ G. NO : 13837
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 10/2
DÜSTUR SAYFA : 2385
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde   1 : SIKIYÖNETİM İLANI
Madde   2 : SIKIYÖNETİMİN YÜRÜTÜLMESİ
Madde   3 : GÖREV VE YETKİ
Madde   4 : SİLAH KULLANMA YETKİSİ
İKİNCİ BÖLÜM 
ORGANLAR
Madde   5 : KOMUTAN VE YARDIMCILARI
Madde   6 : SIKIYÖNETİM KOMUTANININ SORUMLULUĞU
Madde   7 : SIKIYÖNETİM KOMUTANINA VEKALET
Madde   8 : KARARGAH
Madde   9 : BİRLİKLER
Madde 10 : ADLİ MÜŞAVİRLİKLER
Madde 11 : ASKERİ MAHKEMELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ
Madde 12 : SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİ KURULUNCAYA KADAR YAPILACAK İŞLER
Madde 13 : SIKIYÖNETİM İLANINI GEREKTİREN HALLERE BAĞLI EYLEMLER
Madde 14 : SIKIYÖNETİM PERSONELİNİN SUÇLARINDA GÖREV
Madde 15 : SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16 : SUÇLAR VE CEZALAR
Madde 17 : PARA CEZASINA ÇEVİRMEME
Madde 18 : UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ
Madde 19 : KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE TETKİK MERCİİ
Madde 20 : ASKERİ YARGITAYCA İNCELEMEDE ÖNCELİK
Madde 21 : KOVUŞTURMADA İZİN
Madde 22 : TAKİBİ İZNE BAĞLI SUÇLAR
Madde 23 : SIKIYÖNETİMİN SONA ERMESİ HALİNDE SIKIYÖNETİM ASKERİ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL OLARAK SAVAŞ HALİ
Madde 24 : SAVAŞ HALİNDE BAZI BÖLGELERDE ALINACAK TEDBİRLER
Madde 25 : SAVAŞ HALİNDE ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILAMA
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜTEFERRİK MADDELER
Madde 26 : MALİ HÜKÜMLER
SON MADDELER
Geçici Madde : 
Madde 27 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Madde 28 : KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Madde 29 : YÜRÜTME