Ticaret Mevzuatı  
  
TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 21/07/1971
KANUN NO : 1447
 
RESMİG.TARİHİ : 28/07/1971
RESMİ G. NO : 13909
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 10/3
DÜSTUR SAYFA : 2972
 
 
Madde   1 : KANUNUN KAPSAMI
Madde   2 : TİCARİ İŞLETME REHNİNDE TARAFLAR
Madde   3 : REHNİN MUHTEVA VE KAPSAMI
Madde   4 : REHİN SÖZLEŞMESİNİN TANZİMİ
Madde   5 : REHİN HAKKININ DOĞUMU
Madde   6 : TESCİLİN ŞEKLİ
Madde   7 : REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ
Madde   8 : BİRDEN FAZLA REHİN TESİSİ
Madde   9 : REHİN HAKKININ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ
Madde 10 : TİCARİ İŞLETME SAHİBİNİN TASARRUF YETKİSİ
Madde 11 : TİCARİ İŞLETMENİN MERHUN DEĞERİNİN MUHAFAZASI
Madde 12 : TİCARİ İŞLETME SAHİBİNİN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNATA MAHKÜM EDİLMESİ
Madde 13 : ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN MÜDAHALESİNİN MEN'İ
Madde 14 : REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Madde 15 : PARAYA ÇEVİRMENİN ŞÜMULÜ
Madde 16 : TAKİP SIRASINDA İDARE VE İŞLETME
Madde 17 : PARAYA ÇEVİRMEDE TAKİBOLUNACAK USÜL
Madde 18 : REHNİN SONA ERMESİ VE TİCARİ İŞLETMENİN KAYDININ TERKİNİ
Madde 19 : ALACAĞIN SON BULMASI
Madde 20 : GAYRİMENKUL REHNİNE DAİR HÜKÜMLERİN UYGULANMASI
Madde 21 : TÜZÜK HAZIRLANMASI
Madde 22 : YETKİLİ MAHKEME
Ek Madde : 
Madde 23 : YÜRÜRLÜK TARİHİ
Madde 24 : KANUNUN YÜRÜTÜLMESİ