İş Mevzuatı  
 
İŞ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 25/08/1971
KANUN NO : 1475
 
RESMİ G.TARİHİ : 01/09/1971
RESMİ G. NO : 13943
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 10-3
DÜSTUR SAYFA : 3102
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : TARİFLER 
Madde 2 : UYGULAMA ALANI 
Madde 3 : İŞYERİNİ BİLDİRME  
Madde 4 : UYGULAMA BAŞLANGICI 
Madde 5 : İSTİSNALAR 
Madde 6 : SANAYİ VE TİCARET İŞLERİ 
Madde 7 : BİLDİRİMİN YAZILI OLMASI   
Madde 8 : SÜREKLİ SÜREKSİZ İŞLER  
İKİNCİ BÖLÜM 
HİZMET AKDİ
Madde 9   : YAZILI AKİT 
Madde 10 : TAKIM SÖZLEŞMESİ 
Madde 11 : YAZILI AKTİN ŞEKLİ    
Madde 12 : DENEME SÜRESİ 
Madde 13 : AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM 
Madde 14 : KIDEM TAZMİNATI  
Madde 15 : YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU    
Madde 16 : İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI 
Madde 17 : İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI 
Madde 18 : AKDİ FESİH HAKKINI KULLANMA ÖNELİ 
Madde 19 : YENİ İŞ ARAMA İZNİ 
Madde 20 : ÇALIŞMA BELGESİ   
Madde 21 : ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ 
Madde 22 : KANTİN AÇILMASI 
Madde 23 : İŞVERENİN ÖDEME SORUMLULUĞU 
Madde 24 : İŞTEN ÇIKARMANIN SONUCU 
Madde 25 : ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÜCRET
Madde 26 : ÜCRETİN TANIMI 
Madde 27 : ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA 
Madde 28 : ÜCRETİN SAKLI KISMI 
Madde 29 : KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE VE BUNLARIN BAZI KURULUŞLARI İLE ÖZEL SEKTÖRE İLİŞKİN 
                  ÖDEVLER 
Madde 30 : ÜCRET HESAP PUSULASI 
Madde 31 : ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİ   
Madde 32 : ÜCRET KESİNTİSİ 
Madde 33 : ASGARİ ÜCRET 
Madde 34 : YARIM ÜCRET   
Madde 35 : FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
Madde 36 : ZORUNLU SEBEPLE FAZLA ÇALIŞMA 
Madde 37 : OLAĞAN ÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA 
Madde 38 : CUMARTESİ GÜNÜ ÜCRET 
Madde 39 : BAYRAM, GENEL TATİL GÜNLERİNDE KAPANMA 
Madde 40 : SAKLI HAKLAR 
Madde 41 : HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 
Madde 42 : GENEL TATİL ÜCRETİ   
Madde 43 : HAFTA ARASINDA HAFTA TATİLİ 
Madde 44 : GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 
Madde 45 : ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE TATİL ÜCRETİ 
Madde 46 : TATİL ÜCRETİNE GİRMEYEN KISIMLAR 
Madde 47 : YÜZDELERİN ÖDENMESİ 
Madde 48 : YÜZDELERİN BELGELENMESİ 
Madde 49 : YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
Madde 50 : YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ BELİRTİLMESİ 
Madde 51 : ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER 
Madde 52 : YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI 
Madde 53 : İŞVERENİN DEĞİŞMESİ 
Madde 54 : İZİN ÜCRETİ 
Madde 55 : İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI 
Madde 56 : AKDİN FESHİNDE İZİN ÜCRETİ 
Madde 57 : YÖNETMELİK 
Madde 58 : İZİN DEFTERİ    
Madde 59 : SİGORTA PİRİMİ 
Madde 60 : ÜCRETTEN İNDİRME YAPILAMAYACAĞI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞİN DÜZENLENMESİ
Madde 61 : İŞ SÜRESİ 
Madde 62 : İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER 
Madde 63 : SAAT AYARI 
Madde 64 : ARA DİNLENMESİ 
Madde 65 : GECE SÜRESİ 
Madde 66 : HAZIRLAMA, TAMAMLAMA, TEMİZLEME İŞLERİ 
Madde 67 : ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI 
Madde 68 : YER VE SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI 
Madde 69 : GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI 
Madde 70 : ANALIK HALİNDE ÇALIŞTIRMA YASAĞI 
Madde 71 : İŞÇİ ÇİZELGELERİ 
Madde 72 : TÜZÜKLER 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Madde 73 : SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
Madde 74 : SAĞLIK VE GÜVENLİK TÜZÜKLERİ 
Madde 75 : İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI 
Madde 76 : İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU 
Madde 77 : İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU Madde KULLANMA YASAĞI 
Madde 78 : AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER 
Madde 79 : AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR 
Madde 80 : ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR 
Madde 81 : GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLAR İÇİN TÜZÜK 
Madde 82 : ÇEŞİTLİ TÜZÜKLER 
ALTINCI BÖLÜM 
İŞ VE İŞÇİ BULMA
Madde 83 : İŞ VE İŞÇİ BULMA GÖREVİ 
Madde 84 : İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU'NUN GÖREVİ 
Madde 85 : YASAKLAR 
Madde 86 : TÜZÜK 
Madde 87 : TAŞIMADA ÖNCELİK 
YEDİNCİ BÖLÜM 
İŞ HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ
Madde 88 : DEVLETİN YETKİSİ 
Madde 89 : YETKİLİ MAKAM VE MEMURLAR 
Madde 90 : YETKİLİ MEMURLARIN ÖDEVİ 
Madde 91 : MUAFİYET 
Madde 92 : SAİR MERCİLER TARAFINDAN YAPILAN TEFTİŞLER 
Madde 93 : TEFTİŞ DEFTERİ 
Madde 94 : İŞÇİ VE İŞVERENİN SORUMLULUĞU 
Madde 95 : ZABITANIN YARDIMI 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
SOSYAL SİGORTALAR
Madde 96 : DEVLETİN FONKSİYONU 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 97 : GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN CEZALAR 
Madde 98 : HİZMET AKDİNE İLİŞKİN CEZALAR 
Madde 99 : ÜCRETE İLİŞKİN CEZALAR 
Madde 100 : İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN CEZALAR 
Madde 101 : İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN CEZALAR 
Madde 102 :  
Madde 103 :  
Madde 104 :  
Madde 105 : İŞ VE İŞÇİ BULMAYA İLİŞKİN CEZALAR    
Madde 106 : İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİNE İLİŞKİN CEZALAR 
Madde 107 :  
Madde 108 :
ONUNCU BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER
Madde 109 :  
Madde 110 :  
EK  MADDE 1 :
EK  MADDE 2 :   
EK  MADDE 3 :  
GEÇİCİ MADDE 1 :
GEÇİCİ MADDE 2 : 
GEÇİCİ MADDE 3 :
GEÇİCİ MADDE 4 :
Madde 111 : YÜRÜRLÜK 
Madde 112 :