İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 02/09/1971
KANUN NO : 1479
 
RESMİG.TARİHİ : 09/08/1972   
RESMİ G. NO : 14263
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 10-3
DÜSTUR SAYFA : 3300
 
 
I - KISIM
ÖRGÜTLEME
Madde   1 : KURULUŞ 
Madde   2 : ORGANLAR  
Madde   3 : GENEL MÜDÜRLÜK KURULUŞU 
Madde   4 : GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI 
Madde   5 : GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ 
Madde   6 : ATAMA YETKİSİ 
Madde   7 : PERSONEL REJİMİ 
Madde   8 : YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ 
Madde   9 : TOPLANTI VE KARAR SAYISI 
Madde 10 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 11 : GENEL KURUL 
Madde 12 : GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI NISABI 
Madde 13 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ 
Madde 14 : YOLLUKLAR 
Madde 15 : KURUMUN GELİRLERİ 
Madde 16 : KARŞILIKLAR 
Madde 17 : KURUM MALLARI 
Madde 18 : KURUMUN BAĞLI OLMADIĞI KANUNLAR 
Madde 19 : KURUMUN DAVA VE İCRA İŞLERİ 
Madde 20 : VERGİ, RESİM, HARC BAĞIŞIKLIĞI 
Madde 21 : TÜZEL KİŞİLİĞİ OLAN KURULUŞLAR KURMA YETKİSİ  
Madde 22 : KURULUŞ MASRAFLARI  
Madde 23 : BORÇ ALMA YETKİSİ 
II - KISIM
SİGORTA YARDIMLARI
1. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 24 : KURUMUN AMACI VE KAPSAMI  
Madde 25 : HAKKINDA BU KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ  
Madde 26 : YAZILMA 
2. BÖLÜM
MALÜLLÜK SİGORTASI
Madde 27 : MALÜLLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR  
Madde 28 : MALÜLLLÜK  
Madde 29 : MALÜLLÜK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI  
Madde 30 : MALÜLLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI  
Madde 31 : MALÜLLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI  
Madde 32 : KONTROL MUAYENESİ  
Madde 33 : MALÜLLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ 
3. BÖLÜM
YAŞLILIK SİGORTASI
Madde 34 : YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 
Madde 35 : YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI  
Madde 36 : YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI  
Madde 37 : YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI 
Madde 38 : YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ  
Madde 39 : TOPTAN ÖDEME 
4. BÖLÜM
ÖLÜM SİGORTASI
Madde 40 : ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR  
Madde 41 : ÖLÜM AYLIĞINDAN YARALANMA ŞARTTIR  
Madde 42 : ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI  
Madde 43 : ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLANGICI  
Madde 44 : ÖLÜM  SİGORTASINDAN TOPTAN ÖDEME  
Madde 45 : EŞ VE ÇOCUKLARA, ANA VE BABAYA TAHSİS EDİLMESİ  
Madde 46 : ÖLÜM SİGORTASINDAN BAĞLANA ALIĞIN SONA ERMESİ   
Madde 47 : CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI  
5. BÖLÜM
PRİMLER
Madde 48 : PRİM ALINMASI   
Madde 49 : PRİM ORANLARI 
Madde 50 : SİGORTA PRİMİNE  ESAS OLAN GELİR BASAMAKLARI 
Madde 51 : SİGORTA PRİMİNE  ESAS OLAN GELİR BASAMAKLARI 
Madde 52 : GELİR BASAMAKLARININ  DEĞİŞTİRİLİMESİ   
Madde 53 : PRİMLERİN ÖDENMESİ   
Madde 54 : ÖDENMEYEN PRİMLER İÇİN KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER   
Madde 55 : YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN GERİ VERİLMESİ  
6. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 56 : RAPORLAR   
Madde 57 : AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ   
Madde 58 : AYLIKLARIN ÖDENMESİ   
Madde 59 : HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ   
Madde 60 : EŞ VE ÇOCUKLARIN KONTROL MUAYENELERİ   
Madde 61 : AVANS VERİLMESİ   
Madde 62 : YOLLUK VE ZORUNLU GİDERLER   
Madde 63 : ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU     
Madde 64 : SAVCILIKTAN BİLGİ İSTENMESİ   
Madde 65 : BİLDİRİM VE İTİRAZ   
Madde 66 : YAŞ   
Madde 67 : SİGORTA YARDIMLARININ HACZEDİLEMEYECEĞİ   
Madde 68 : KURUM MEMURLARININ TEFTİŞ YETKİLERİ   
Madde 69 : BİLDİRİM   
Madde 70 : UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ   
Madde 71 : TÜZÜKLERİN DÜZENLENMESİ   
Madde 72 : TAM YILIN TANIMI   
Madde 73 : İTİRAZ   
Madde 74 : KARŞILIKLAR   
Madde 75 : TEKNİK BİLANÇO   
Madde 76 : LİRA KESİRLERİ   
Madde 77 : DEĞİŞEN AYLIKLARIN BAŞLANGICI   
Madde 78 : HAKKIN DÜŞMESİ   
Madde 79 : İSTEĞE BAĞLI SİGORTA 
7. BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 80 : MÜEYYİDELER 
Madde 81 : DİSİPLİN CEZASI   
Madde 82 :
8. BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : KONULAN UYGULAMA ALANI   
Geçici Madde 2 : İLERİ YAŞTAKİLERE AYLIK BAĞLANMASI   
Geçici Madde 3 : ÇALIŞMAKTA OLANLARIN YAZILMASI   
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 83  : YÜRÜRLÜK TARİHİ   
Madde 84  : YÜRÜTME HÜKMÜ