Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU


KABUL TARİHİ : 18/04/1972
KANUN NO : 1581
 
RESMİG.TARİHİ : 28/04/1972
RESMİ G. NO : 14172
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 2-11
DÜSTUR SAYFA : 11172
 
 
Madde   1 : KURULUŞ VE KAPSAM
Madde   2 : TARİFLER
Madde   3 : AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
Madde   4 : YÖNETİM KURULU
Madde   5 : YÖNETİM
Madde   6 : YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ
Madde   7 : ÖRNEK ANASÖZLEŞLERİN HAZIRLANMASI
Madde   8 : GENEL KURUL KARARLARININ ONANMASI
Madde   9 : ÜST KURULUŞLARA GİRME ZORUNLULUĞU
Madde 10 : TALİMATLARA UYMA MECBURİYETİ
Madde 11 : FİNANSMAN
Madde 12 : ALACAK SENETLERİ
Madde 13 : MUTLAK REHİN HAKKI
Madde 14 : İPOTEK TESİSİ VE KALDIRILMASI
Madde 15 : ALACAK SEBEBİYLE MÜLK EDİNME
Madde 16 : MEVDUAT KABULÜ
Madde 17 : DÜZENLENECEK MEVDUAT CETVELLERİ VE HESAP ÖZETLERİ
Madde 18 : MUNZAM KARŞILIKLAR
Madde 19 : MUAFİYETLER
Madde 20 : KANUN VE ANASÖZLEŞMELERDE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER
Madde 21 : UYGULANMIYACAK HÜKÜMLER
Madde 22 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Geçici Madde 6 :
Geçici Madde 7 :
Madde 23 : YÜRÜRLÜĞE GİRME
Madde 24 : KANUNU YÜRÜTECEK MAKAM