Vatandaşlık Mevzuatı  
 

NÜFUS KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 05/05/1972
KANUN NO : 1587
 
RESMİG.TARİHİ : 16/05/1972
RESMİ G. NO : 14189
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 11/2
DÜSTUR SAYFA : 2272
 
 
KISIM - 1
TEŞKİLAT
BÖLÜM 1
MERKEZ
Madde   1 : 
BÖLÜM 2
İLLER
Madde   2 : 
Madde   3 : 
KISIM - 2
ANA HÜKÜMLER
BÖLÜM 1
KÜTÜĞE GEÇİRME
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
BÖLÜM 2
DOĞUMLAR
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
BÖLÜM 3
EVLENMELER
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 25 :
Madde 26 : 
Madde 27 : 
BÖLÜM 4
YER DEĞİŞTİRME
Madde 28 : 
BÖLÜM 5
EVLAT EDİNME VE TANIMA
Madde 29 : 
Madde 30 : 
BÖLÜM 6
BOŞANMALAR
Madde 31 : 
Madde 32 : 
BÖLÜM 7
ÖLÜMLER
Madde 33 : 
Madde 34 : 
Madde 35 : 
Madde 36 : 
Madde 37 : 
Madde 38 : 
Madde 39 : 
Madde 40 : 
BÖLÜM 8
AİLE KÜTÜKLERİ
Madde 41 : 
Madde 42 : 
Madde 43 : 
Madde 44 : 
Madde 45 : 
BÖLÜM 9
KAYIT DÜZELTMELER
Madde 46 : 
Madde 47 : 
Madde 48 : 
KISIM - 3
İDARE
BÖLÜM 1
YÜKÜMLÜLÜK
Madde 49 : 
Madde 50 : 
BÖLÜM 2
TEFTİŞ VE DENETLEME
Madde 51 : 
BÖLÜM 3
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 52 : 
Madde 53 : 
Madde 54 : 
BÖLÜM 4
TÜRLÜ HÜKÜMLER
Madde 55 : 
Madde 56 : 
Madde 57 : 
Madde 58 : 
Madde 59 : 
Madde 60 : 
Madde 61 : 
Madde 62 : 
Madde 63 : 
Madde 64 : 
Madde 65 : 
Madde 66 : 
Madde 67 :