Askeri ve Emniyet Mevzuatı
 
 
ASKERİ YARGITAY KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 27/06/1972
KANUN NO : 1600
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/07/1972
RESMİ G. NO : 14239
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 11-3
DÜSTUR SAYFA : 2697
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
Madde  1 : ASKERİ YARGITAY
Madde  2 : KURULUŞ
Madde  3 : BAŞKANLIK
Madde  4 : BAŞSAVCILIK
Madde  5 : DAİRELER
Madde  6 : DAİRELER KURULU
Madde  7 : GENEL KURUL
Madde  8 : BAŞKANLAR KURULU
Madde  9 : YÜKSEK  DİSİPLİN KURULU
Madde 10 : KALEMLER
Madde 11 : İDARİ HİZMET KURULUŞLARI
Madde 12 : SEÇİM
Madde 13 : ATANMA
Madde 14 : ATANMA ŞEKLİ
Madde 15 : BAŞSAVCI YARDIMCILARININ ATANMALARI
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLER VE İŞLEYİŞ
Madde 16 : GENEL GÖREV VE YETKİLER
Madde 17 : ASKERİ YARGITAY BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 18 : BAŞSAVCININ GÖREVLERİ
Madde 19 : DAİRELERİN GÖREVLERİ
Madde 20 : DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ
Madde 21 : ÜYELERİN GÖREVLERİ
Madde 22 : DAİRELER KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 23 : GENEL KURUL GÖREVLERİ
Madde 24 : BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 25 : ADLİ ARA VERME İŞLERİ
Madde 26 : ASKERİ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMA USULÜ
Madde 27 : GENEL HÜKÜMLER
Madde 28 : TOPLANTI VE TOPLANTI YETERLİĞİ
Madde 29 : KARARLAR İÇİN OY YETERLİĞİ
Madde 30 : İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI
Madde 31 : İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEK
Madde 32 : İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARININ ETKİSİ
Madde 33 : OYLARIN TOPLANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLERİ
Madde 34 : YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN VERECEĞİ CEZALAR
Madde 35 : SORUŞTURMA USULÜ VE İTİRAZ
Madde 36 : GÖREVDEN ÇEKİLMEYE DAVET CEZASININ SONUCU
Madde 37 : GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR
Madde 38 : ŞAHSİ SUÇLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK İŞLERİ
Madde 39 : YÜKSELME
Madde 40 : EMEKLİLİK
Madde 41 : YAŞ HADDİ
Madde 42 : EK GÖSTERGE
Madde 43 : PROTOKOLDEKİ YER
Madde 44 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :   
Madde 45 : YÜRÜRLÜK
Madde 46 : YÜRÜTME