Milli Eğitim Mevzuatı  
 

YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 11/07/1972
KANUN NO : 1607
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/07/1972
RESMİ G. NO : 14251
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 3-11
DÜSTUR SAYFA : 2840
 

 

Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 :