Bakanlık Mevzuatı  
 

YÜKSEK ASKERİ ŞÜRANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 17/07/1972
KANUN NO : 1612
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/07/1972
RESMİ G. NO : 14257
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 3-11
DÜSTUR SAYFA : 2924
 
 
Madde 1 : KURULUŞ
Madde 2 : BAŞKAN VE ÜYELER
Madde 3 : GÖREVLER
Madde 4 : TOPLANTI ZAMAN VE YERİ
Madde 5 : TOPLANTI ÇOKLUĞU VE OYLAMA
Madde 6 : GENEL SEKRETERLİK
Madde 7 : KIDEMSİZLERİN TOPLANTIYA KATILAMAMASI
Madde 8 : KARARLARIN GİZLİLİĞİ
Madde 9 : YÖNETİM
Madde 10 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Madde 11 : YÜRÜRLÜK
Madde 12 : YÜRÜTME