SSK Mevzuatı
 
 
GÜMRÜK KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 19/07/1972
KANUN NO : 1615
 
RESMİG.TARİHİ :
01/08/1972   
RESMİ G. NO : 14263
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 11-3
DÜSTUR SAYFA : 2927
 
 
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER ve GENEL İŞLEMLER
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
TABİRLER, MÜKELLEFİYETLER ve VERGİYE ESAS OLAN TARİFE
Madde   1 : TABİR ve TARİFLER      
Madde   2 : MÜKELLEFİYETLER   
Madde   3 : VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLANGICI   
Madde   4 : VERGİYE ESAS OLAN TARİFE   
Madde   5 : VASFI DEĞİŞEN EŞYA     
İKİNCİ BÖLÜM 
TEK ve MAKTU VERGİ, İSTİSNA ve MUAFİYETLER
Madde   6 : TEK ve MAKTU VERGİ   
Madde   7 : İSTİSNALAR   
Madde   8 : MUAFİYETLER   
Madde   9 : DİPLOMATİK MUAFİYETLER   
Madde 10 : ZAT ve EV EŞYASI   
Madde 11 : TAHSİS YERİ DEĞİŞTİRİLEN EŞYA       
Madde 12 : TURİSTİK KOLAYLIKLAR     
Madde 13 : SINIR AHALİSİNE KOLAYLIKLAR 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GÜMRÜK HATTI ve BÖLGESİ ve GÜMRÜK HATTINDAN GEÇİŞ
Madde 14 : GÜMRÜK HATTI ve BÖLGESİ     
Madde 15 : GÜMRÜK HATTI DIŞINDA SAYILAN YERLER   
Madde 16 : GÜMRÜK KAPILARI ve YOLLARI   
Madde 17 : GÜMRÜK HATTINDAN GİRİŞ ve ÇIKIŞ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GİRİŞ, ÇIKIİ TRANSİT SERBESTLİĞİ ve KISINTILARI
Madde 18 : SERBESTLİK   
Madde 19 : KISINTILAR ve YASAKLAR   
Madde 20 : MİSİLLEME   
Madde 21 : DAMPİNG   
Madde 22 : DENİZ TAŞITLARINA AİT KISINTILAR   
Madde 23 : SAHTE MENŞELİ EŞYA ve ZARFLAR 
İKİNCİ AYIRIM
GENEL İŞLEMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
DEMİRYOLLARI
Madde 24 : TRENLER   
Madde 25 : GİDİŞTE BEYAN   
Madde 26 : DENETLEME   
Madde 27 : ÇIKIŞTA BEYAN 
İKİNCİ BÖLÜM
KARA TAŞITLARI
Madde 28 : GÜMRÜĞE EŞYA GETİRİLMESİ   
Madde 29 : MANİFESTO VERİLMESİ   
Madde 30 :EŞYANIN ÇIKARILMASI ve MANİFESTO VERİLMESİ     
Madde 31 : GİRECEK ve ÇIKACAK HAYVANLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENİZ TAŞITLARI
Madde 32 : TAKİP EDİLECEK YOL   
Madde 33 : DENETLEME   
Madde 34 : DENETLEMEYE AİT MÜKELLEFİYETLER   
Madde 35 : MANİFESTO   
Madde 36 : ASIL MANİFESTO   
Madde 37 : HARP GEMİLERİ ile GETİRİLEN ve GÖTÜRÜLEN EŞYA   
Madde 38 : YÜK ALMA ve BOŞALTMA   
Madde 39 : ÇIKIŞ MANİFESTOSU   
Madde 40 : KABOTAJ   
Madde 41 : KISINTILAR  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAVA GEMİLERİ
Madde 42 :DENETLEME   
Madde 43 : YASAKLIK   
Madde 44 : MANİFESTO     
Madde 45 : ÇIKIŞ MANİFESTO   
Madde 46 : TRANSİT   
Madde 47 : HAVA KUVVETLERİNE MENSUP HAVA HARB GEMİLERİYLE GETİRİLEN ve GÖTÜRÜLEN EŞYA 
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 48 : GÖREVLİ MEMURLARIN YOLCULUĞU   
Madde 49 : MANİFESTO ŞEKLİ   
Madde 50 : İŞLETMELERE AİT MÜKELLEFİYETLER  
İKİNCİ KİTAP
GÜMRÜK REJİMLERİ
BİRİNCİ AYIRIM
SUNDURMA REJİMİ
Madde 51 : SUNDURMA   
Madde 52 : SÜRE   
Madde 53 : VAGON ve DENİZ ÜSTÜ İŞLEMLER ve ANTREPOLARA ALINACAK EŞYA   
İKİNCİ AYIRIM
GİRİŞ REJİMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
BEYAN ve ŞEKİLLERİ ve BİLGİ ALMA
Madde 54 : YAZILI BEYAN   
Madde 55 : SÖZLE BEYAN   
Madde 56 : ÖZEL BEYAN   
Madde 57 : TESCİL   
Madde 58 : BEYANNAMEDE KALEM   
Madde 59 : BEYANNAMELERDE DÜZELTME   
Madde 60 : BEYANIN BAĞLAYICI OLDUĞU   
Madde 61 : BEYANNAMENİN TAKİBİ   
Madde 62 : GİRİŞ BEYANNAMESİ VERİLMİŞ EŞYADA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ   
Madde 63 : EŞYANIN BEYANDAN ÖNCE MUAYENESİ   
Madde 64 : TARİFE ve FİYAT HAKKINDA BİLGİ İSTEME 
İKİNCİ  BÖLÜM
BEYANIN TESVİKİ ve MUAYENE
Madde 65 : EŞYANIN KIYMETİ   
Madde 66 : EŞYANIN AĞIRLIĞI ve KABLARI   
Madde 67 : EŞYA MENŞEİNİN TAYİN ve TESPİTİ   
Madde 68 : EŞYANIN FİZİKİ MUAYENESİ ve KİMYEVİ TAHLİLİ   
Madde 69 : MUAYENEDE BULUNACAKLAR   
Madde 70 : DENETLEME ve İKİNCİ MUAYENE   
Madde 71 : MUAYENE MAHALLİ ve MUAYENE EDİLMEYECEK EŞYA 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİLERİN TAHAKKUK, ÖDENMESİ, ERTELENMESİ ve EŞYANIN TESLİMİ
Madde 72 : EŞYANIN KARŞILIK ve TEMİNATI HÜKMÜNDE OLDUĞU   
Madde 73 : VERGİLERİN ÖDENMESİ   
Madde 74 : ERTELEME   
Madde 75 : MUAYENE ve TAHAKKUKTAN SORUMLULUK   
Madde 76 : MUAYENE ve TAHAKKUKTAN SORUMLULUK   
Madde 77 : EŞYANIN TESLİMİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İTİRAZ SEBEPLERİ ve MERCİLERİ
Madde 78 : İTİRAZ SEBEPLERİ   
Madde 79 : TAHAKKUKUN TEBLİĞİ ve İTİRAZ SÜRESİ   
Madde 80 : İTİRAZ MERCİLERİ   
Madde 81 : İTİRAZIN İNCELENMESİ   
Madde 82 : YETKİ ve KARARIN ŞUMULÜ   
Madde 83 : TAHLİLE İTİRAZ   
Madde 84 : İDARİ İTİRAZ YOLU 
BEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİNİN GERİ VERİLMESİ ve İSTENMESİ
Madde 85 : GERİ VERME   
Madde 86 : HİÇ ALINMAMIŞ veya NOKSAN ALINMIŞ VERGİLERİN İSTENMESİ   
Madde 87 : FAZLA ALINMIŞ VERGİLERİN GERİ VERİLMESİ 
ALTINCI BÖLÜM
ZAMANAŞIMI
Madde 88 : VERGİLERİN ve PARA CEZALARININ KOVALANMASI ve ZAMANAŞIMI     
Madde 89 : CEZA TAKİPLERİ HALİNDE ZAMANAŞIMI 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖZEL GÜMRÜK REJİMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TRANSİT REJİMİ
Madde 90 : TARİF   
Madde 91 : BEYAN ve İŞLEMLERİ   
Madde 92 : MUAYENE ve TEMİNAT   
Madde 93 : DİĞER GÜMRÜĞE EŞYA SEVKİ   
Madde 94 : TELEF OLAN EŞYA 
İKİNCİ BÖLÜM
AKTARMA REJİMİ
Madde 95 : TARİF   
Madde 96 : BEYAN ve İŞLEMLER   
Madde 97 : DENETLEME   
Madde 98 : TÜRK LİMANINA AKTARMA   
Madde 99 : YOLCU EŞYASININ SEVKİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANTREPO REJİMİ
Madde 100 : ANTERPOYA KONULABİLECEK EŞYA     
Madde 101 : GENEL ANTREPO   
Madde 102 : ÖZEL ANTREPOLAR   
Madde 103 : FİKTİF ANTREPO   
Madde 104 : TEMİNAT   
Madde 105 : ANTREPO YAPILARI   
Madde 106 : ANTREPOLARDA GÖREVLİ GÜMRÜK MEMURLARININ ÜCRETLERİ   
Madde 107 : BEYAN ve EŞYANIN ANTREPOYA ALINMASI   
Madde 108 : ANTREPOLARDA YAPILABİLECEK İŞLER   
Madde 109 : SORUMLULUK   
Madde 110 : GÜMRÜĞÜN DENETLEME HAKKI   
Madde 111 : DENETLEME NETİCELERİ   
Madde 112 : SÜRE   
Madde 113 : ANTREPOLARARASI NAKLİ   
Madde 114 : ANTREPODAKİ EŞYANIN DEVRİ   
Madde 115 : İŞLETME ve EŞYA SAHİBİ MÜNASEBETİ   
Madde 116 : GÜMRÜĞÜN SUNDURMA ve ANTREPOLARINDAN ALINACAK ÜCRET   
Madde 117 : ANTREPOLARDA ÖZELLİK GÖSTEREN FAALİYET 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ KABUL, GEÇİCİ MUAFLIK REJİMİ
Madde 118 : GEÇİCİ OLARAK GİREN EŞYA     
Madde 119 : GEÇİCİ MUAFLIK   
Madde 120 : BEYAN   
Madde 121 : MUAYENE ve TEMİNAT   
Madde 122 : TEKRAR ÇIKARMA 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÇIKIŞ REJİMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Madde 123 : BEYANNAME ve TESCİL   
Madde 124 : SÖZLE BEYAN ve ÖZEL BEYAN   
Madde 125 : ÇIKIŞ EŞYASININ KIYMETİ      
Madde 126 : BEYANNAMENİN TESCİL ŞARTLARI   
Madde 127 : MUAYENEYE ARZ ve MUAYENE YERİ   
Madde 128 : SUNDURMA SÜRESİ   
Madde 129 : NOKSAN İHRAÇ ve BEYANNAMEDE DÜZELTME   
Madde 130 : MUAYENE 
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ ÇIKIŞ ve GERİ GELEN EŞYA
Madde 131 : GEÇİCİ ÇIKIŞ     
Madde 132 : GERİ GELEN EŞYA 
BEŞİNCİ AYIRIM
POSTA REJİMİ
Madde 133 : DENETLEME HAKKI     
Madde 134 : EŞYANIN KONULACAĞI YERLER   
Madde 135 : TİCARİ MAHİYETTEKİ EŞYANIN BEYANI   
Madde 136 : TİCARİ MAHİYETTE OLMAYAN EŞYANIN BEYANI   
Madde 137 : POSTA, TELGRAF ve TELEFON İDARESİNİN MÜKELLEFİYETİ 
ALTINCI AYIRIM
SINIR REJİMİ
Madde 138 : SINIR TİCARETİ 
YEDİNCİ AYIRIM
DENİZDEN KURTARILAN EŞYA REJİMİ
Madde 139 :KAZAYA UĞRAYAN GEMİLER ve EŞYA 
SEKİZİNCİ AYIRIM
EŞYANIN SATIŞ ve TASFİYESİ REJİMİ
Madde 140 : TASFİYE EDİLECEK EŞYA   
Madde 141 : SATIŞ İŞLEMLERİ   
Madde 142 : SAİR TASFİYE ŞEKİLLERİ   
Madde 143 : TEKELE TABİ ve YASAK EŞYA   
Madde 144 : TASVİYE EDİLEMEYEN EŞYA   
Madde 145 : SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMA ŞEKLİ 
ÜÇÜNCÜ KİTAP
CEZAİ HÜKÜMLER ve İŞLEMLER
BİRİNCİ AYIRIM
CEZAİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ ve ÇIKIŞ İŞLEMLERİNE İLŞİKİN CEZALAR
Madde 146 : GİRİŞTE BEYAN ve MUAYENE ARASINDAKİ FARK   
Madde 147 : ÇIKIŞTA BEYAN ve MUAYENE ARASINDAKİ FARK   
Madde 148 : RESMİ DAİRELER, ÖZEL DAİRELER ve BELEDİYELERİN DURUMU   
Madde 149 : GEÇİCİ KABUL ve GEÇİCİ MUAFLIK HÜKÜMLERİNİN İHLALİ   
Madde 150 :CEZA KOYAN ÇEŞİTLİ KANUNLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
İKİNCİ BÖLÜM
KANUNUN İHLALİNDEN DOĞAN CEZALAR
Madde 151 : MUAF EŞYASININ GÜMRÜK İŞLEMİ YAPTIRILMAKSIZIN YURDA SOKULMASI   
Madde 152 : SAHTE MENŞELİ EŞYAYA AİT HÜKÜMLERİN İHLALİ   
Madde 153 : DENİZ NAKLİYATINA AİT HÜKÜMLERİN İHLALİ   
Madde 154 : GİRİŞTE MANİFESTO HÜKÜMLERİNİN İHLALİ   
Madde 155 : ÇIKIŞTA MANİFESTO HÜKÜMLERİNİN İHLALİ   
Madde 156 : KANUN ve EMİRLERE AYKIRI HAREKET   
Madde 157 : MUAF OLAN POSTA MADDELERİYLE GELEN EŞYA 
İKİNCİ AYIRIM
CEZA KARARLARI, İTİRAZ MERCİLERİ, CEZANIN TAHSİLİ ve DAĞITIMI
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA KARARLARI
Madde 158 : CEZA KARARLARI ve İTİRAZ   
Madde 159 : KASIT ARANMAYACAĞI   
Madde 160 : CEZADA İNDİRİM 
İKİNCİ BÖLÜM
PARA CEZALARININ DAĞITIMI
Madde 161 : 146'INCI MADDE PARA CEZASININ DAĞITIMI 
DÖRDÜNCÜ KİTAP
GÜMRÜKLERİN SINIFLARI, GÜMRÜK KOMİSYONCULARI, SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ AYIRIM
GÜMRÜKLERİN SINIFLARI ve ÇALIŞMA ZAMANLARI
Madde 162 : GÜMRÜKLERİN SINIFLARI   
Madde 163 : ÇALIŞMA ZAMANLARI ve KIYAFET   
Madde 164 : ÇALIŞMA ÜCRETİ   
Madde 165 : ÇALIŞMA ÜCRETİ DAĞITIMI 
İKİNCİ AYIRIM
GÜMRÜK KOMİSYONCULARI, YARDIMCILARI ve MÜKELLEFİYETLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK KOMİSYONCULARI ve YARDIMCILARI
Madde 166 : GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN TAKİPEDEBİLECEK ŞAHISLAR   
Madde 167 : GÜMRÜK KOMİSYONCUSU OLABİLME ŞARTLARI   
Madde 168 : GÜMRÜK KOMİSYONCULARI YARDIMCILARI   
Madde 169 : İMTİHAN   
Madde 170 : KOMİSYONCU ve YARDIMCILARINA VERİLECEK BELGELER   
Madde 171 : ÇALIŞMA YERİ 
İKİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET ve CEZALAR
Madde 172 : MÜKELLEFİYET   
Madde 173 : CEZALAR 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SON HÜKÜMLER, KALDIRILAN HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK
BİRİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 174 : SAİR VERGİLERDEN MUAFİYET ve İTİRAZ YOLLARI   
Madde 175 : SÜRE DEĞİŞİMİ   
Madde 176 : FAİZLER   
Madde 177 : KABUL EDİLECEK TEMİNAT ve DEĞERLENMESİ   
Madde 178 : BELGELERİN BASTIRILMASI ve DAĞITILMASI   
Madde 179 : DEFTER ve BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ   
Madde 180 : BAKANLIĞIN GÖREVLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER, GEÇİCİ MADDELER ve YÜRÜRLÜK
Madde 181 : KALDIRILAN HÜKÜMLER   
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 :  
Madde 182 : YÜRÜRLÜK   
Madde 183 : YÜRÜTME YETKİSİ