Ticaret Mevzuatı  
 

SEYAHAT ACENTALARI VE 
SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

 
KABUL TARİHİ : 14/09/1972
KANUN NO : 1618
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/09/1972
RESMİ G. NO : 14320
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 3-11
DÜSTUR SAYFA : 3049
 
 
BİRİNCİ KISIM
SEYAHAT ACENTALARI
Madde 1 : I - TANIM
II - SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
Madde 2 : İZİN
Madde 3 : GRUPLANDIRMA
Madde 4 : İŞLETME BELGELERİ
Madde 5 : İŞLETMENİN ADI
Madde 6 : ŞUBELER
Madde 7 : YASAK FAALİYETLER
III - NİTELİKLER
Madde 8 : SEYAHAT ACENTASI SAHİBİNİN NİTELİKLERİ
Madde 9 : SEYAHAT ACENTASI SORUMLU MÜDÜRÜNÜN NİTELİKLERİ
Madde 10 : SEYAHAT ACENTASI PERSONELİNİN NİTELİKLERİ
Madde 11 : SEYAHAT ACENTASI İŞYERİNİN NİTELİKLERİ
IV - SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINACAK TEMİNAT
Madde 12 : KURULUŞ TEMİNATI
Madde 13 : TEMİNATIN MİKTARI
Madde 14 : İŞLETME BELGELERİNİN İPTALİNDE TEMİNAT
Madde 15 : İŞLETME FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VEYA GRUP DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE TEMİNAT
Madde 16 : TEMİNAT KARŞISINDA ALACAKLILARIN DURUMU
V - SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 17 : HABER VERME
Madde 18 : BİLGİ VERME
Madde 19 : REKLAM VE TANITMA
Madde 20 : YAZIŞMA
Madde 21 : MESLEKİ SIR
VI - SEYAHAT ACENTALARINA VERİLECEK KREDİ VE TANINACAK KOYLAYLIKLAR
Madde 22 : KREDİ
Madde 23 : KOLAYLIKLAR
VII - DENETİM VE GÖZETİM
Madde 24 : DENETİM
Madde 25 : TUR - TABAN FİYATLARI
Madde 26 : SİCİL
VIII - İPTAL VE CEZA
Madde 27 : İPTAL SEBEPLERİ
Madde 28 : İPTALİN HÜKMÜ
Madde 29 : FAALİYETTEN MEN ETME
Madde 30 : CEZA
Madde 31 : 
İKİNCİ KISIM
SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
Madde 32 : I - AMAÇ VE KURULUŞ
Madde 33 : II - BİRLİĞİN GÖREVLERİ
Madde 34 : III - BİRLİĞİN ORGANLARI
Madde 35 : IV - BİRLİĞİN GELİRLERİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 36 : 
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 37 : 
Madde 38 :