Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

YEM KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 29/05/1973
KANUN NO : 1734
 
RESMİG.TARİHİ : 07/06/1973
RESMİ G. NO : 14557
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 12/2
DÜSTUR SAYFA : 2273
 
 
BÖLÜM I
AMAÇ VE KAPSAM
Madde   1 :
Madde   2 : 
BÖLÜM II
TARİFLER VE SINIFLANDIRMA
Madde   3 : 
Madde   4 : 
BÖLÜM III
BEYAN, TESCİL, RUHSAT VE KONTROL İŞLERİ
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
BÖLÜM IV
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
BÖLÜM V
KURULUŞ
Madde 16 : 
BÖLÜM VI
TÜRLÜ HÜKÜMLER
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 21 : 
Madde 22 :