Milli Eğitim Mevzuatı  
 
MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 14/06/1973
KANUN NO : 1739
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/06/1973
RESMİ G. NO : 14574
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 12-1
DÜSTUR SAYFA : 2342
 
 
 
Madde  1 :I - KANUNUN KAPSAMI
BİRİNCİ KISIM
TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
Madde  2 :I - GENEL AMAÇLAR 
Madde  3 :II - ÖZEL AMAÇLAR
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
Madde  4 :I - GENELLİK VE EŞİTLİK 
Madde  5 :II - FERDİN VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARI 
Madde  6 :III - YÖNELTME 
Madde  7 :IV - EĞİTİM HAKKI 
Madde  8 :V - FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ 
Madde  9 :VI - SÜREKLİLİK 
Madde 10 :VII - ATATÜRK İNKILAPLARI TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 
Madde 11 :VIII - DEMOKRASİ EĞİTİMİ 
Madde 12 :IX - LAİKLİK 
Madde 13 :X - BİLİMSELLİK 
Madde 14 :XI - PLANLILIK 
Madde 15 :XII - KARMA EĞİTİM 
Madde 16 :XIII - OKUL İLE AİLENİN İŞBİRLİĞİ 
Madde 17 :XIV - HER YERDE EĞİTİM
İKİNCİ KISIM
TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 18 :I - ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM
İKİNCİ BÖLÜM
ÖRGÜN EĞİTİM
A)OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ  
Madde 19 :I - KAPSAM 
Madde 20 :II - AMAÇ VE GÖREVLER 
Madde 21 :III - KURULUŞ 
B)TEMEL EĞİTİM  
Madde 22 :I - KAPSAM  
Madde 23 :II - AMAÇ VE GÖREVLER 
III - KURULUŞ  
Madde 24 :A)TEMEL EĞİTİM KURUMLARI 
Madde 25 :B)KURULUŞ ŞEKİLLERİ 
C)ORTA ÖĞRETİM 
Madde 26 :I - KAPSAM 
Madde 27 :II - ORTAÖĞRETİMDEN YARARLANMA HAKKI 
Madde 28 :III - AMAÇ VE GÖREVLER 
Madde 29 :IV - KURULUŞ 
Madde 30 :V - ORTAÖĞRETİMDE YÖNELTME 
Madde 31 :VI - YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ 
Madde 32 :VII - İMAM-HATİP LİSELERİ 
Madde 33 :VIII - GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 
D)YÜKSEKÖĞRETİM 
Madde 34 :I - KAPSAM 
Madde 35 :II - AMAÇ VE GÖREVLER 
III - KURULUŞ 
Madde 36 :A)YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
Madde 37 :B)YÜKSEKÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ 
Madde 38 :IV - YÜKSEKÖĞRETİMİN PARALI OLUŞU 
Madde 39 :V - YÜKSEKÖĞRETİM PLANLAMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAYGIN EĞİTİM
Madde 40 :I - KAPSAM, AMAÇ VE GÖREVLER 
Madde 41 :II - KURULUŞ 
Madde 42 :III - KOORDİNASYON
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
Madde 43 :I - ÖĞRETMENLİK 
Madde 44 :II - ÖĞRETMEN YETİŞTİREN OKULLARI AÇMA YETKİSİ 
Madde 45 :III - ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ VE SEÇİMİ 
Madde 46 :IV - ÖĞRETMENLERİN BÖLGE HİZMETİ 
Madde 47 :V - UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER 
Madde 48 :VI - ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ YETİŞTİRİLMESİ 
Madde 49 :VII - YURT İÇİ VE YURT DIŞI YETİŞME İMKANLARI 
Madde 50 :VIII - ÖĞRETMEN KONUTLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM
OKUL BİNALARI VE TESİSLERİ
Madde 51 :I - OKUL YAPILARI
BEŞİNCİ KISIM
EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİ
Madde 52 :I - KAPSAM 
Madde 53 :II - GÖREV 
Madde 54 :III - GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ 
Madde 55 :IV - ÜCRET ÖDENMESİ
ALTINCI KISIM
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUK
Madde 56 :I - YÜRÜTME, GÖZETİM VE DENETİM 
Madde 57 :II - YASAKLIK 
Madde 58 :III - OKUL AÇMA YETKİSİ 
Madde 59 :IV - YURT DIŞI EĞİTİM
YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 60 :I - KENAR BAŞLIKLARI 
Madde 61 :II - KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 62 :III - YÖNETMELİKLER 
Geçici Madde 1 :  
Madde 63 :IV - YÜRÜRLÜK 
Madde 64 :V - YÜRÜTME