belediye ve imar mevzuatı  
 
BELEDİYELERİN, BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN VE TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR KISIM BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 22/05/1975
KANUN NO : 1902
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/05/1975
RESMİ G. NO : 15251
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 14-2
DÜSTUR SAYFA : 2917
 
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : BELEDİYELERİN VE BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN HAZİNEYE OLAN 
                 BORÇLARI   
Madde  3 : BELEDİYELERİN, BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN VE KÖY TÜZEL  
                 KİŞİLİKLERİNİN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNE OLAN BORÇLARI 
Madde  4 :  
Madde  5 :  
Madde  6 : KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN VE TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN T.C. MERKEZ  
                 BANKASINA OLAN BORÇLARI 
Madde  7 : KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİN KENDİ ARALARINDAKİ BORÇLARI 
Madde  8 :  
Madde  9 :  
Madde 10 : 
Madde 11 :