İş Mevzuatı  
  
              1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 26 NCI MADDESİNİN İKİNCİ  FIKRASININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN  
 
 
KABUL TARİHİ : 04/07/1975
KANUN NO : 1927
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/07/1975
RESMİ G. NO : 15293
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 14-2
DÜSTUR SAYFA : 3137
 
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 :  
Madde 3 : 
Madde 4 :  
Madde 5 : 
Madde 6 :  
Madde 7 : 
Madde 8 :  
Madde 9 :  
Geçici Madde :