Sağlık Mevzuatı  
     
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
     
KABUL TARİHİ : 29/05/1979
KANUN NO : 2238
 
RESMİG.TARİHİ : 03/06/1979
RESMİ G. NO : 16655
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 18
DÜSTUR SAYFA : 150
 
 
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : 
Madde   4 : 
II. BÖLÜM
YAŞAYAN KİŞİLERDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI
Madde   5 : YAŞ VE NİTELİK
Madde   6 : MUVAFAKAT
Madde   7 : BİLGİ VERME VE ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde   8 : ALINAMAYACAK ORGAN VE DOKULAR
Madde   9 : TAHLİL VE İNCELEME YAPMA ZORUNLULUĞU
Madde 10 : ORGAN VE DOKU ALMAYA, SAKLAMAYA, AŞILAMAYA VE NAKLİNE YETKİLİ SAĞLIK 
                 KURUMLARI
III. BÖLÜM
ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI
Madde 11 : ÖLÜM HALİNİN SAPTANMASI
Madde 12 : HEKİMLERE İLİŞKİN YASAK İŞLEMLER
Madde 13 : TUTUNAK DÜZENLEME
Madde 14 : ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALMA KOŞULU
IV. BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 15 : YASAK EYLEMLER
Madde 16 : 
Madde 17 :