İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 31/12/1980
KANUN NO : 2368
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/1980
RESMİ G. NO : 17207 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 20
DÜSTUR SAYFA : 0128
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 : 
Madde 6 : 
Madde 7 : 
Madde 8 :