Belediye İmar Mevzuatı  

BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ
HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 02/02/1981
KANUN NO : 2380
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/02/1981
RESMİ G. NO : 17242
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 20
DÜSTUR SAYFA : 0144
 

 

Madde 1 : PAYLARIN HESAPLANMASI VE DAĞITIMI
Madde 2 : PAYLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR 
Madde 3 : PAYLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 4 : YÜRÜRLÜK
Madde 5 : YÜRÜTME