vergi mevzuatı
 
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 
 
KABUL TARİHİ : 26.05.1981
KANUN NO : 17354
 
RESMİG.TARİHİ : 29.05.1981
RESMİ G. NO : 8469
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 20
DÜSTUR SAYFA : 280
 
 
BİRİNCİ KISIM
BELEDİYE VERGİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM 
MESLEK VERGİSİ
Madde   1 : KONU   
Madde   2 : MÜKELLEF   
Madde   3 : MUAFLIKLAR   
Madde   4 : VERGİNİN TARİFESİ   
Madde   5 : TARH YERİ   
Madde   6 : VERGİLENDİRME DÖNEMİ   
Madde   7 : TARH ZAMANI   
Madde   8 : TARHİYATIN MUHATABI   
Madde   9 : VERGİNİN ÖDENMESİ   
Madde 10 : VERGİYE ETKİYEN DEĞİŞİKLİKLER   
Madde 11 : VERGİNİN HESAPLANMASI 
İKİNCİ BÖLÜM 
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Madde 12 : KONU   
Madde 13 : MÜKELLEF VE SORUMLU 
Madde 14 : İSTİSNA VE MUAFLIKLAR   
Madde 15 : TARİFE VE NİSPET   
Madde 16 : VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
EĞLENCE VERGİSİ
Madde 17 : KONU   
Madde 18 : MÜKELLEF   
Madde 19 : İSTİSNA VE MUAFLIKLAR   
Madde 20 : MATRAH    
Madde 21 : NİSPET VE MİKTAR   
Madde 22 : VERGİNİN ÖDENMESİ   
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
Madde 23 : KONU   
Madde 24 : MÜKELLEF   
Madde 25 : İSTİSNA   
Madde 26 : VERGİ TARİFESİ   
Madde 27 : BEYAN VE ÖDEME  
Madde 28 : VERGİNİN DAĞILIMI 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VERGİLER
1. HABERLEŞME VERGİSİ   
Madde 29 : KONU   
Madde 30 : MÜKELLEF   
Madde 31 : MATRAH   
Madde 32 : NİSPET   
Madde 33 : BEYAN VE ÖDEME   
2. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ   
Madde 34 : KONU   
Madde 35 : MÜKELLEF VE SORUMLU   
Madde 36 : İSTİSNALAR   
Madde 37 : MATRAH    
Madde 38 : NİSPET   
Madde 39 : BEYAN VE ÖDEME   
3. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ   
Madde 40 : KONU   
Madde 41 : MÜKELLEF   
Madde 42 : MATRAH   
Madde 43 : NİSPET   
Madde 44 : BEYAN VE ÖDEME 
İKİNCİ KISIM
BELEDİYE HARÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMİZLEME VE AYDINLATMA HARCI
Madde 45 : KONU   
Madde 46 : MÜKELLEF   
Madde 47 : MUAFLIKLAR   
Madde 48 : MATRAH   
Madde 49 : NİSPET   
Madde 50 : HARCIN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİL USULÜ   
Madde 51 : HARCIN DAĞITIMI 
İKİNCİ  BÖLÜM
İŞGAL HARCI
Madde 52 : KONU   
Madde 53 : MÜKELLEF   
Madde 54 : İSTİSNALAR   
Madde 55 : MATRAH   
Madde 56 : HARCIN TARİFESİ 
Madde 57 : HARCIN ÖDENMESİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Madde 58 : KONU  
Madde 59 : MÜKELLEF   
Madde 60 : HARCIN TARİFESİ   
Madde 61 : MÜKELLEFİYET DÖNEMİ VE HARCIN ÖDENMESİ   
Madde 62 :  ADİ ORTAKLIKLARDA HARCIN MUHATABI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYNAK SULARI HARCI
Madde 63 : KONU   
Madde 64 : MÜKELLEF   
Madde 65 : TARİFE   
Madde 66 : HARCIN ÖDENMESİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
TELLALLIK HARCI
Madde 67 : KONU   
Madde 68 : MÜKELLEF   
Madde 69 : MATRAH   
Madde 70 : NİSPET   
Madde 71 : HARCIN ÖDENMESİ 
ALTINCI BÖLÜM
HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Madde 72 : KONU   
Madde 73 : MÜKELLEF   
Madde 74 : TARİFE   
Madde 75 : HARCIN ÖDENMESİ 
YEDİNCİ BÖLÜM
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
Madde 76 : KONU   
Madde 77 : HARCIN TARİFESİ   
Madde 78 : HARCIN ÖDEME ŞEKLİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HARÇLAR
Madde 79 : KAYIT VE SURET HARCI 
Madde 80 : İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR 
Madde 81 : İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI  
Madde 82 : MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI 
Madde 83 : SAĞLIK BELGESİ HARCI  
Madde 84 : ÇEŞİTLİ HARÇLARA AİT TARİFELER  
Madde 85 : ÇEŞİTLİ HARÇLARIN UYGULAMA ESASLARI VE ÖDENMESİ 
 ÜÇÜNCÜ KISIM
HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
Madde 86 : YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI  
Madde 87 : KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI  
Madde 88 : SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI  
Madde 89 : PAYLARIN HESAPLANMASI  
Madde 90 : PAYLARIN TAHAKKUK ŞEKLİ  
Madde 91 : TAHAKKUK ZAMANI  
Madde 92 : PAYLARIN İLANI  
Madde 93 : TAHSİL ŞEKLİ  
Madde 94 : YÖNETMELİKTE TESPİT OLUNACAK HUSUSLAR   
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 95 : BELEDİYELERİN GRUPLARA AYRILMASI  
Madde 96 : VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN TESPİTİ  
Madde 97 : ÜCRETE TABİ İŞLER  
Madde 98 : USUL HÜKÜMLERİ  
Madde 99 : HARÇLARA İLİŞKİN MÜEYYİDELER  
Madde 100 : DİPLOMATİK MUAFİYETLER  
Madde 101 : NÜFUS MİKTARI  
Madde 102 : VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASI  
Madde 103 : SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR  
Madde 104 : BU KANUNUN MÜCAVİR ALANLARDA UYGULANABİLMESİ  
Madde 105 : KALDIRILAN HÜKÜMLER  
GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 :  
Madde 106 : YÜRÜRLÜK  
Madde 107 : YÜRÜTME