Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
     
BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
     
KABULTARİHİ : 22/07/1981
KANUN NO : 2495
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/07/1981
RESMİ G. NO : 17410
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 20
DÜSTURSAYFA : 0347
 
 
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : BU KANUNUN UYGULANACAĞI KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ
Madde   4 : YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ
Madde   5 : FİZİKİ VE DİĞER EK ÖNLEMLER ALDIRMA YETKİSİ
Madde   6 : ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATININ KALDIRILMASI
Madde   7 : ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI İL KOORDİNASYON KURULU
II. BÖLÜM
TEŞKİLAT VE PERSONEL
Madde   8 : ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATININ NİTELİĞİ
Madde   9 : GÖREV VE YETKİLER
Madde 10 : SİLAH TAŞIMA VE KULLANMA YETKİSİ
Madde 11 : GÖREV ALANI
Madde 12 : KIYAFET VE TEÇHİZAT
Madde 13 : CEZA UYGULANMASINDA GÖREVİN NİTELİĞİ
Madde 14 : PERSONEL VE BULUNDURULACAK SİLAH SAYISININ TESPİTİ
Madde 15 : PERSONELİN ATANMASI, STATÜSÜ VE ÖZLÜK HAKLARI
Madde 16 : PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
Madde 17 : EĞİTİM
III. BÖLÜM
DENETİM
Madde 18 : DENETLEME
Madde 19 : DENETİM SONUCUNA GÖRE ALINACAK ÖNLEMLER
IV. BÖLÜM
YASAK HÜKÜMLER
Madde 20 : GÖREV DIŞINDA ÇALIŞTIRILMA YASAĞI
Madde 21 : SENDİKA, DERNEK VE SİYASİ PARTİLERE GİRME YASAĞI
Madde 22 : GREVLERE, TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE KATILMA YASAĞI
Madde 23 : LOKAVT HALİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YASAĞI
V. BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 24 : KURULUŞ YETKİLİLERİNE İLİŞKİN CEZALAR
Madde 25 : ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE İLİŞKİN CEZALAR
Madde 26 : 22 VE 23 ÜNCÜ MADDELERE AYKIRI HAREKETLERE İLİŞKİN CEZALAR
VI. BÖLÜM.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 27 : GREV VE LOKAVT HALİNDE GÖREVLENDİRME
Madde 28 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 29 : İNTİBAK DURUMU
Madde 30 : SIKIYÖNETİM HALİNDE KORUMA HİZMETLERİ
Madde 31 : YÖNETMELİK
Geçici Madde :
Madde 32 : YÜRÜRLÜK
Madde 33 : YÜRÜTME