Sermaye Piyasası Mevzuatı
 
 
SERMAYE PİYASASI KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 28/07/1981
KANUN NO : 2499
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/07/1981
RESMİ G. NO : 17416
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 20
DÜSTUR SAYFA : 0356
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ  
Madde 2 : KAPSAM   
Madde 3 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM 
MENKUL KIYMETLERİN HALKA ARZI VE SARTIŞI
Madde   4 : HALKA ARZ İZNİ 
Madde   5 : İZİN VERİLMESİ 
Madde   6 : HALKA ARZIN ŞEKLİ  
Madde   7 : MENKUL KIYMETLERİN HALKA SATIŞI  
Madde   8 : BORSAYA BAŞVURU 
Madde   9 : SATIŞ SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ VERME 
Madde 10 : İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MENKUL KIYMETLERİ HALKA ARZ OLULAN ANONİM ORTAKLIKLAR
Madde 11 : KAPSAM 
Madde 12 : KAYITLI SERMAYE  
Madde 13 : TAHVİL ÇIKARILMASI  
Madde 14 : HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL 
Madde 15 : KAR DAĞITIM ESASLARI  
Madde 16 : BİLANÇO KAR VE ZARAR CETVELİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE PİYASASI KURULU
Madde 17 : KURUL 
Madde 18 : BAŞKAN VE ÜYELERİN SEÇİMİ VE ATANMASI  
Madde 19 : ATANMA ŞARTLARI VE GÖREV SÜRELERİ  
Madde 20 : YASAKLAR    
Madde 21 : YEMİN 
Madde 22 : GÖREV VE YETKİLER 
Madde 23 : YÖNETİM VE ÇALIŞMA DÜZENİ  
Madde 24 : DİĞER KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ  
Madde 25 : SIR SAKLAMA VE KURULUN PARA, EVRAK VE MALLARI HAKKINDA İŞLENEN SUÇLAR 
Madde 26 : KURUL PERSONELİNİN STATÜSÜ  
Madde 27 : EMEKLİLİK VE HİZMET SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Madde 28 : ÜCRET VE MALİ HÜKÜMLER  
Madde 29 : DÜZENLEMELER 
BEŞİNCİ BÖLÜM
SERMAYE PİYASASINDA YARDIMCI KURULUŞLAR
Madde 30 : KAPSAM  
A) ARACI KURUMLAR 
Madde 31 : FAALİYETLERİN KAPSAMI 
Madde 32 : KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARI  
B) MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIKLARI 
Madde 33 : FAALİYETLERİNİN KAPSAMI 
Madde 34 : KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARI 
C) MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU 
Madde 35 : TANIM  
Madde 36 : KURULUŞ İZNİ  
Madde 37 : FON İÇTÜZÜĞÜ  
Madde 38 : İÇTÜZÜĞÜN TESCİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  
Madde 39 : FONUN OLUŞMASI VE KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZI  
Madde 40 : KATILMA BELGESİ  
Madde 41 : YÖNETİM İLKELERİ 
Madde 42 : HESAP RAPORU VE İLAN 
Madde 43 : BANKANIN İFLASI VEYA TASFİYESİ 
Madde 44 : FONUN SONA ERMESİ 
ALTINCI BÖLÜM 
DENETİM VE CEZAİ SORUMLULUK 
Madde 45 : DENETİME YETKİLİLER 
Madde 46 : TEDBİRLER  
Madde 47 : CEZAİ SORUMLULUK  
Madde 48 : CEZALARIN ARTIRILMASI  
Madde 49 : USUL HÜKÜMLERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 50 : SAKLI HÜKÜMLER VE İSTİSNALAR 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 :  
Madde 51 : YÜRÜRLÜK 
Madde 52 : YÜRÜTME