Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN KANUN

             Madde 1 - Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca (Jandarma (Jandarma birlikleri için içişleri Bakanlığınca ) tespit olunacak;

             a) Belirli mevziler, hudutlar ve kıyılardaki birlikler ile bölük seviyesini geçmeyen yüzer birliklerin,

             b) Barışta; manevra ve tatbikatın devamı süresince bu manevra ve tatbikatlara katılan birliklerin,

             c) Savaş, seferberlik ve diğer olanğanüstü hallerde ve bu hallerin devamı süresince, seyyar ordu veya bu hallerde ilgili diğer birliklerin,

             d) Keşif, emniyet, sahil muhafaza gibi hizmetler nedeniyle üssünden ayrılan yüzer birlikler, hava radar mevzileri ile garnizasyondan uzakta olup müfrez bulunan ve bölük seviyesini geçmeyen kara, deniz ve hava birliklerinin,

            Kadrolarında görevli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş, 657 sayılı Kanuna tabi sivil memur ve 1475 sayılı Kanuna tabi işçiler,

             Er tabelasına ithal edilerek ayrıca kazandan yedirilir. Bu istihkak hiç bir şekilde para veya yiyecek Maddesi olarak verilemez.

             Madde 2 - 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 34 üncü Maddesinin, (d) bendi dışındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 3 - Bu kanun 1 Temmuz 1978 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.