İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 02/10/1981
KANUN NO : 2531
 
RESMİG.TARİHİ : 06/10/1981
RESMİ G. NO : 17480
 
DÜSTUR NO : 5 Tertip Cilt 20
DÜSTUR SAYFA : 430
 
 
Madde   1 : KAPSAM
Madde   2 : YASAK VE SÜRESİ
Madde   3 : İSTİSNALAR
Madde   4 : CEZA
Madde   5 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Madde   6 : YÜRÜRLÜK
Madde   7 : YÜRÜTME