Üniversite Mevzuatı
 
 
YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 04/11/1981
KANUN NO : 2547
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/11/1981
RESMİ G. NO : 17506
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 21
DÜSTUR SAYFA : 0003
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KANUNUN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM 
Madde 3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   4 : AMAÇ 
Madde   5 : ANA İLKELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜST KURULUŞLAR
Madde   6 : YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
Madde   7 : YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde   8 : YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU 
Madde   9 : YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 10 : ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 
Madde 11 : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Madde 12 : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ 
ÜNİVERSİTE ORGANLARI 
Madde 13 : REKTÖR 
Madde 14 : SENATO 
Madde 15 : ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 
FAKÜLTE ORGANLARI 
Madde 16 : DEKAN 
Madde 17 : FAKÜLTE KURULU 
Madde 18 : FAKÜLTE YÖNETİM KURULU 
ENSTİTÜLER 
Madde 19 : ORGANLAR 
YÜKSEKOKULLAR 
Madde 20 : ORGANLAR 
Madde 21 : BÖLÜM
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde 22 : ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 
Madde 23 : YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATAMA 
Madde 24 : DOÇENTLİK SINAVI 
Madde 25 : DOÇENTLİĞE ATAMA 
Madde 26 : PROFESÖRLEĞE YÜKSELME VE ATAMA 
Madde 27 : YABANCI ÜLKELERDE ALINAN DOÇENTLİK ÜNVANI 
Madde 28 : YABANCI ÜLKELERDE ALINAN PROFESÖRLÜK ÜNVANI 
Madde 29 : UNVANLARIN KORUNMASI 
Madde 30 : EMEKLİLİK YAŞ HADDİ 
ÖĞRETİM YARDIMCILARI 
Madde 31 : ÖĞRETİM YARDIMCILARININ GÖREVLERİ 
Madde 32 : ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ 
Madde 33 : OKUTMAN , UZMAN, ÇEVİRİCİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMACILARI 
Madde 34 : YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI 
Madde 35 : ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME
ALTINCI BÖLÜM
ÇALIŞMA VE DENETİM
Madde 36 : ÇALIŞMA ESASLARI 
Madde 37 : ÜNİVERSİTELERİN UYGULAMA ALANINA YARDIMI 
Madde 38 : KAMU KURULUŞLARI VE  GÖREVLENDİRME 
Madde 39 : YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME 
Madde 40 : KURUMLARARASI YARDIMLAŞMA 
Madde 41 : ÖĞRETİM ÜYESİ İHTİYACININ KARŞILANMASI 
Madde 42 : BİLİMSEL DENETİM
YEDİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER
Madde 43 : LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRETİM 
Madde 44 : ÖĞRETİM SÜRESİ 
Madde 45 : YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ 
Madde 46 : HARÇLAR 
Madde 47 : SOSYAL HİZMETLER 
Madde 48 : DERS KİTAPLARI VE TEKSİRLERİN BASILMASI 
Madde 49 : YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ 
Madde 50 : LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETİM
SEKİZİNCİ BÖLÜM
MEMURLAR İLE DİĞER GÖREVLİLER
Madde 51 : YÖNETİM ÖRGÜTLERİ 
Madde 52 : ATAMALAR
DOKUZUNCU BÖLÜM
DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ
Madde 53 : GENEL ESASLAR 
Madde 54 : ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİN İŞLERİ
ONUNCU BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 55 : GELİR KAYNAKLARI 
Madde 56 : MALİ KOLAYLIKLAR 
Madde 57 : İTA AMİRLİĞİ, MALİ DENETİM 
Madde 58 : DÖNER SERMAYE
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 59 : SİYASİ PARTİLERE GİRME YASAĞI 
Madde 60 : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA DÖNÜŞ 
Madde 61 : OYLAMA 
Madde 62 : ÖZLÜK HAKLARI 
Madde 63 : SİCİLLER 
Madde 64 : İZİNLER 
Madde 65 : YÖNETMELİKLER 
Madde 66 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER
ONİKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Geçici Madde 6 :
Geçici Madde 7 :
Geçici Madde 8 :
Geçici Madde 9 :
Geçici Madde 10 :
Geçici Madde 11 :
Geçici Madde 12 :
Geçici Madde 13 :
Geçici Madde 14 :
Geçici Madde 15 :
Geçici Madde 16 :
Geçici Madde 17 :
Geçici Madde 18 :
Geçici Madde 19 :
Geçici Madde 20 :
Geçici Madde 21 :
Geçici Madde 22 :
Geçici Madde 23 :
Geçici Madde 24 :
Geçici Madde 25 :
Geçici Madde 26 :
Geçici Madde 27 :
Geçici Madde 28 :
Madde 67 : YÜRÜRLÜK 
Madde 68 : YÜRÜTME