belediye ve imar mevzuatı
 
 
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
    
KABUL TARİHİ : 20/11/1981
KANUN NO : 2560
 
RESMİG.TARİHİ : 23/11/1981
RESMİ G. NO : 17523
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 20
DÜSTUR SAYFA : 654
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER
Madde   1 :KURULUŞ 
Madde   2 :GÖREV VE YETKİLER
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM
Madde   3 :ORGANLAR 
Madde   4 :GENEL KURUL 
Madde   5 :GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI  
Madde   6 :GENEL KURULUN GÖREVLERİ 
Madde   7 :YÖNETİM KURULU 
Madde   8 :YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI 
Madde   9 :YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 10 :DENETÇİLER 
Madde 11 :GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI 
Madde 12 :TEŞKİLAT VE PERSONEL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ KAYNAKLAR VE BÜTÇE
Madde 13 :GELİRLER 
Madde 14 :KREDİ VE BORÇLANMALAR 
Madde 15 :BÜTÇE 
Madde 16 :HESAP ÖZETLERİ VE BİLANÇO
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAK VE MUAFİYETLER
Madde 17 :KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANMA ZORUNLULUĞU 
Madde 18 :SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ 
Madde 19 :ZARARLI SULARIN TASFİYESİ 
Madde 20 :KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERİLEMEYECEK MADDELER 
Madde 21 :MUAFİYETLER 
Madde 22 :UYGULANMAYACAK KANUNLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 23 :TARİFE TESPİT ESASLARI 
Madde 24 :ŞEBEKE OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK TESİSLER 
Madde 25 :YAĞMUR SULARININ UZAKLAŞTIRILMASI 
Madde 26 :DEVİR İŞLERİ 
Madde 27 :CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 28 :YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Madde 29 :YÜRÜRLÜK 
Madde 30 :YÜRÜTME