Askeri ve Emniyet Mevzuatı
 
 
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 18/12/1981
KANUN NO : 2565
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/12/1981
RESMİ G. NO : 17552
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 21
DÜSTUR SAYFA : 0073
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  1 : AMAÇ  
Madde  2 : ASKERİ YASAK BÖLGELER  
Madde  3 : GÜVENLİK BÖLGELERİNİN KURULMASI  
Madde  4 : BÖLGELERİN SINIRI
İKİNCİ BÖLÜM
KARA ASKERİ YASAK BÖLGELER
Madde  5 : BİRİNCİ DERECE KARA ASKERİ YASAK BÖLGELER  
Madde  6 : İŞARETLERİN İLANI  
Madde  7 : BİRİNCİ DERECE KARA ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR  
Madde  8 : İKİNCİ DERECE KARA ASKERİ YASAK BÖLGELER  
Madde  9 : İKİNCİ DERECE KARA ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ
Madde 10 : BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ  
Madde 11 : BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR  
Madde 12 : İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELER  
Madde 13 : İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAVA ASKERİ YASAK BÖLGELERİ
Madde 14 : BİRİNCİ DERECE HAVA ASKERİ YASAK BÖLGELERİ  
Madde 15 : BİRİNCİ DERECE HAVA ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE  UYGULANACAK ESASLAR  
Madde 16 : İKİNCİ DERECE HAVA ASKERİ YASAK BÖLGELERİ  
Madde 17 : İKİNCİ DERECE HAVA ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESAS  
Madde 18 : ACİL VE ZORUNLU HALLERE İLİŞKİN ESASLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
GÜVENLİK BÖLGELERİ
Madde 19 :  
Madde 20 : ÖZEL VE ASKERİ GÜVENLİK BÖLGELERİ 
Madde 21 : GÜVENLİK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR
ALTINCI BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 22 :  
Madde 23 : 
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 24 :  
Madde 25 :  
Madde 26 :  
Madde 27 :  
Madde 28 :  
Madde 29 :  
Madde 30 :  
Madde 31 :  
Madde 32 :  
Madde 33 :  
Madde 34 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 35 :  
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Madde 36 : YÜRÜRLÜK 
Madde 37 : YÜRÜTME