Ticaret Mevzuatı  
  
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 12/03/1982
KANUN NO : 2634
 
RESMİ G.TARİHİ : 16/03/1982
RESMİ G. NO : 17635
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 21
DÜSTUR SAYFA : 0262
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 :AMAÇ
Madde   2 :KAPSAM
Madde   3 :TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   4 :TURİZM BÖLGE, ALAN VE MERKEZLERİN TESPİTİ
Madde   5 :BELGE ALINMASI
Madde   6 :DOĞAL TURİZM KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANILMASI
Madde   7 :PLANLAR
Madde   8 :TAŞINMAZ MALLARIN TURİZM AMAÇLI KULLANIMI
Madde   9 :KAMU YATIRIMLARI
Madde 10 :FİYAT TARİFELERİ
Madde 11 :BİLGİ VERME
Madde 12 :TRİPTİK VEYA GÜMRÜK GEÇİŞ KARNESİ HİZMETLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEŞVİKLE İLGİLİ ESASLAR VE HÜKÜMLER
Madde 13 :TEŞVİK VE KOORDİNASYON ESASLARI
Madde 14 :TURİZM KREDİLERİ
Madde 15 :ORMAN FONUNA KATKININ TAKSİTLENDİRİLMESİ
Madde 16 :ELEKTRİK, HAVAGAZI VE SU ÜCRETLERİ
Madde 17 :HABERLEŞME KOLAYLIKLARI
Madde 18 :PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
Madde 19 :ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI VE TALİH OYUNLARI
Madde 20 :RESMİ TATİL, HAFTA SONU VE ÖĞLE TATİLLERİ
Madde 21 :TURİZMİ GELİŞTİRME FONU KURULMASI
Madde 22 :FONUN GELİRLERİ
Madde 23 :FONUN KULLANILMASI
Madde 24 :DEVİR HALİNDE TEŞVİK HÜKÜMLERİ
Madde 25 :TURİZM FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİNDE TEŞVİK HÜKÜMLERİNİN DURUMU
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAT TURİZİMİ
Madde 26 :YAT LİMANI İŞLETMECİLİĞİ
Madde 27 :YAT İŞLETMECİĞİ
Madde 28 :KARASULARINDA SEYİR ESASLARI
Madde 29 :YATLARIN TÜRKİYE'DE KALIŞ SÜRESİ VE KABOTAJ HAKLARI
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETLEME VE CEZALAR
Madde 30 :DENETLEME YETKİSİ
Madde 31 :CEZALAR
Madde 32 :UYARMA CEZASI
Madde 33 :PARA CEZALARI
Madde 34 :TURİZM YATIRIMI VEYA TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNİN İPTALİ
Madde 35 :CEZALARA İTİRAZ VE DAVA AÇILMASI
Madde 36 :DİĞER CEZALAR
ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 37 :YÖNETMELİKLER
Madde 38 :KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 :
Geçici Madde 6 :
Madde 39 :YÜRÜRLÜK
Madde 40 :YÜRÜTME