Sağlık Mevzuatı
 
 
ADLİ TIP KURUMU KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 14/04/1982
KANUN NO : 2659
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/04/1982
RESMİ G. NO : 17670
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 21
DÜSTUR SAYFA : 470
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
Madde  1 : KURULUŞ
Madde  2 : GÖREV
Madde  3 : KURUMA DAHİL BİRİMLER
Madde  4 : ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Madde  5 : ADLİ TIP BAŞKANLAR KURULU
Madde  6 : ADLİ TIP GENEL KURULU
Madde  7 : ADLİ TIP İHTİSAS KURULLARI
Madde  8 : ADLİ TIP KURUMU iHTİSAS DAİRELERİ
Madde  9 : ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIĞI
Madde 10 : ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLER
Madde 11 : ADLİ TIP KURUMU BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 12 : BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Madde 13 : ADLİ TIP BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 14 : İHTİSAS KURULLARI BAŞKANLARI VE DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ VE BUNLARA 
                  VEKALET
Madde 15 : ADLİ TIP GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 16 : İHTİSAS KURULLARININ GÖREVLERİ
Madde 17 : MORG DAİRESİNİN GÖREVLERİ
Madde 18 : GÖZLEM DAİRESİNİN GÖREVLERİ
Madde 19 : KİMYASAL TAHLİLLER DAİRESİNİN GÖREVLERİ
Madde 20 : BİYOLOJİ DAİRESİNİN GÖREVLERİ
Madde 21 : FİZİK iNCELEMELER DAİRESİNİN GÖREVLERİ
Madde 22 : TRAFİK DAİRESİNİN GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 23 : ADLİ TIP GENEL KURULUNUN VE iHTİSAS KURULLARININ ÇALIŞMASI
Madde 24 : KURUM DIŞINDAN BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ
Madde 25 : İHTİSAS DAİRELERİ ŞUBELERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ATAMALAR
Madde 26 : ATAMA ESASLARI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK HAKLARI
Madde 27 : İKİNCİ GÖREV AYLIĞI
Madde 28 : FARK TAZMİNATI
ALTINCI BÖLÜM
ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE iŞLETMESİ
Madde 29 : KURUMUN İŞLETME ŞEKLİ, DÖNER SERMAYE
Madde 30 : KURUM PERSONELİNE YAPILACAK ÖDEME
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 31 : DiĞER ADLi EKSPERTiZ KURUMLARI
Madde 32 : ADALET BAKANLIĞI HESABINA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA
Madde 33 : ADLİ TIP iHTİSAS DAİRELERİNDE UZMAN YETİŞTİRİLMESİ
Madde 34 : VERGİ BAĞIŞIKLIĞI
Madde 35 : MECBURİ HİZMET
Madde 36 : YÖNETMELİK
Madde 37 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 38 : YÜRÜRLÜK
Madde 39 : YÜRÜTME