İş Mevzuatı  
  
SİVİL HAVA LİMANLARI LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN


 
KABUL TARİHİ : 10/06/19882
KANUN NO : 2677
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/06/1982
RESMİ G. NO : 17722
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 21
DÜSTUR SAYFA : 0346
 
 
 
Madde   1 : AMAÇ  
Madde   2 : KAPSAM  
Madde   3 : TANIMLAR   
Madde   4 : VALİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI   
Madde   5 : VALİLERİN YETKİ DEVRİ   
Madde   6 : MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GÖREVLENDİRECEĞİ YERLER   
Madde   7 : DİĞER SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARI   
Madde   8 : ARATMA YETKİSİ   
Madde   9 : HABER İLETME VE YARDIMLAŞMA  
Madde 10 : İLGİLİ BAKANLARIN DENETLEMELERİ  
Madde 11 : MÜLKİ İDARE AMİRİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
Madde 12 : DİSİPLİN KOVUŞTURMASI  
Madde 13 : SORUŞTURMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 
Madde 14 : TAKDİRNAME VE ÖDÜL 
Madde 15 : İZİN 
Madde 16 : YAZIŞMALAR 
Madde 17 : YARDIMCI PERSONEL VE BÜRO HİMETLERİ  
Madde 18 : TEKNİK HİZMETLER 
Madde 19 : İHTİYAÇLARIN BİLDİRİLMESİ  
Madde 20 : ASKERİ KURUM VE KURULUŞLAR 
Madde 21 : YÖNETMELİK 
Madde 22 : YÜRÜRLÜK 
Madde 23 : YÜRÜTME