Anayasa Mevzuatı
1982 ANAYASASINI DEĞİŞTİREN KANUNLAR
5551 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
5428 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
5370 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
5170 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
4720 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
4446 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
4388 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 143 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
4121 7.11.1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAŞLANGIÇ METNİ VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
3467 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 127 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN