Üniversiteler Mevzuatı  
 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 23/03/1983
KANUN NO : 2809
 
RESMİG.TARİHİ : 30/03/1983
RESMİ G. NO : 18003
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 244
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAM
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
İKİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ ESASLARI
Madde   3 : ESASLAR
Madde   4 : KURUM VE KURULUŞLARIN İMKÂNLARINDAN YARARLANMA
Madde   5 : HİZMETİÇİ EĞİTİM
Madde   6 : FAALİYETE GEÇİRİLME
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜNİVERSİTELER
Madde   7 : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Madde   8 : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Madde   9 : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Madde 10 : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Madde 11 : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Madde 12 : İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Madde 13 : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Madde 14 : MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Madde 15 : YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
Madde 16 : MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
Madde 17 : EGE ÜNİVERSİTESİ
Madde 18 : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Madde 19 : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Madde 20 : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Madde 21 : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Madde 22 : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Madde 23 : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Madde 24 : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Madde 25 : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Madde 26 : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Madde 27 : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Madde 28 : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Madde 29 : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Madde 30 : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Madde 31 : FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Madde 32 : DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Madde 33 : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Madde 34 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Madde 35 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde  1 : 
Geçici Madde  2 : 
Geçici Madde  3 : 
Geçici Madde  4 : 
Geçici Madde  5 : 
Geçici Madde  6 : 
Geçici Madde  7 : 
Geçici Madde  8 : 
Geçici Madde  9 : 
Geçici Madde 10 : 
Geçici Madde 11 : 
Geçici Madde 12 : 
Madde 36 : YÜRÜRLÜK
Madde 37 : YÜRÜTME