seçim mevzuatı
 
SİYASİ PARTİLER KANUNU 
 
KABUL TARİHİ : 22.04.1983
KANUN NO : 2820
 
RESMİG.TARİHİ : 24.04.1983
RESMİ G. NO : 18027
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0290
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR  
Madde   1 :AMAÇ 
Madde   2 :KAPSAM 
Madde   3 :TANIM 
Madde   4 :SİYASİ PARTİLERİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ VE NİTELİĞİ 
Madde   5 :SİYASİ PARTİ KURMA HAKKI 
Madde   6 :ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇEKİLME HAKKI 
Madde   7 :SİYASİ PARTİLERİN TEŞKİLATI
İKİNCİ KISIM
SİYASİ PARTİLERİN TEŞKİLATLANMASI 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
Madde   8 :PARTİLERİN KURULMASI 
Madde   9 :CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ PARTİLERİN KURULUŞUNU DENETLEMESİ 
Madde 10 :SİYASİ PARTİ SİCİLİ
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
Madde 11 :SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLMA 
Madde 12 :ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ TEŞKİLATI
Madde 13 :PARTİLERİN GENEL MERKEZ TEŞKİLATI 
Madde 14 :BÜYÜK KONGRE 
Madde 15 :GENEL BAŞKAN 
Madde 16 :MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU 
Madde 17 :MERKEZ DİSİPLİN KURULU 
Madde 18 :KÜÇÜK KONGRE
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İL VE İLÇE TEŞKİLATI
Madde 19 :İL TEŞKİLATI 
Madde 20 :İLÇE TEŞKİLATI 
Madde 21 :SEÇİMLERİN YAPILMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SİYASİ PARTİ GRUPLARI
Madde 22 :GRUP KURMA 
Madde 23 :GRUP İÇYÖNETMELİĞİ 
Madde 24 :GRUP GENEL KURULU 
Madde 25 :GRUP YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI 
Madde 26 :GRUP BAŞKANI 
Madde 27 :GRUPTA GİZLİ OYLAMA 
Madde 28 :GRUP VE HÜKÜMET İLİŞKİLERİ
ALTINCI BÖLÜM
TEŞKİLATLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER
Madde 29 :KONGRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 
Madde 30 :İBRA İÇİN OYA KATILAMAYACAK OLANLAR 
Madde 31 :TEŞKİLATIN MERKEZLERİ 
Madde 32 :BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER 
Madde 33 :ORGANLARDA GÖREV ALANLARIN İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ 
Madde 34 :KAMU YARARINA DERNEK SAYILMAMA 
Madde 35 :ANAMUHALEFET PARTİSİ VE GENEL BAŞKANI
YEDİNCİ BÖLÜM
SİYASİ PARTİLERİN SEÇİMLERE KATILMASI VE ADAYLARIN TESPİTİ
Madde 36 :SİYASİ PARTİLERİN SEÇİMLERE KATILMASI 
Madde 37 :PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ 
Madde 38 :MERKEZ ADAYLIĞI 
Madde 39 :ADAYLARIN TESPİTİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
Madde 40 :SİYASİ PARTİLERDE ADAY ADAYLIĞI VE MERKEZ ADAYLIĞI 
Madde 41 :KURULLARIN OLUŞUMU 
Madde 42 :PARTİ SEÇMEN LİSTESİ 
Madde 43 :ÖNSEÇİMDE PROPAGANDA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
Madde 44 :KURULDAKİ PARTİ ÜYESİNİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİ 
Madde 45 :MÜŞAHİTLER 
Madde 46 :OY PUSULLASI 
Madde 47 :KİMLİĞİN TESPİTİ 
Madde 48 :SON İŞLEMLER 
Madde 49 :ÖNSEÇİM EVRAKININ SAKLANMASI 
Madde 50 :İTİRAZ HAKKI 
Madde 51 :ÖNSEÇİM TUTANAĞI VE TUTANAĞININ İPTALİ 
Madde 52 :MAHALLİ SEÇİMLER YOKLAMASI
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLERİ
Madde 53 :DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI 
Madde 54 :DİSİPLİN KURULLARI ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ 
Madde 55 :DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMASI 
Madde 56 :DİSİPLİN İŞLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞME VE KARAR YASAĞI 
Madde 57 :DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ 
Madde 58 :AF YETKİSİ 
Madde 59 :DİSİPLİN KONUSUNDA TEDBİR KARARI
DOKUZUNCU BÖLÜM
PARTİ DEFTERLERİ
Madde 60 :TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR
ÜÇÜNCÜ KISIM
MALİ HÜKÜMLER 
BİRİNCİ BÖLÜM
PARTİLERİN GELİRİ
Madde 61 :GELİR KAYNAKLARI 
Madde 62 :GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI 
Madde 63 :MİLLETVEKİLİ AİDATI 
Madde 64 :MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI AİDATI 
Madde 65 :SATIŞ BEDELLERİ 
Madde 66 :BAĞIŞLAR 
Madde 67 :KREDİ VE BORÇ ALMA YASAĞI 
Madde 68 :TAŞINMAZ MAL EDİNME 
Madde 69 :GELİRLERİN SAĞLANMASINDA USUL
İKİNCİ BÖLÜM
PARTİLERİN GİDERLERİ
Madde 70 :GİDERLERİN YAPILMASINDA USUL 
Madde 71 :MALİ SORUMLULUK 
Madde 72 :BORÇ VERME YASAĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARTİ İÇİ MALİ İŞLEMLER
Madde 73 :PARTİ BÜTÇELERİ VE KESİNHESABI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASA MAHKEMESİNCE YAPILACAK MALİ DENETİM
Madde 74 :KESİNHESABIN GÖNDERİLMESİ 
Madde 75 :DENETİM
BEŞİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLERİN MÜEYYİDELERİ
Madde 76 :HAZİNECE ELKOYMA 
Madde 77 :PARAYA ÇEVİRME
DÖRDÜNCÜ KISIM
SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ YASAKLAR 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇLAR VA FAALİYETLERLE İLGİLİ YASAKLAR
Madde 78 :DEMOKRATİK DEVLET DÜZENİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ YASAKLAR
İKİNCİ BÖLÜM
MİLLİ DEVLET NİTELİĞİNİN KORUNMASI
Madde 79 :BAĞIMSIZLIĞIN KORUNMASI 
Madde 80 :DEVLETİN TEKLİĞİ İLKESİNİN KORUNMASI 
Madde 81 :AZINLIK YARATILMASININ ÖNLENMESİ 
Madde 82 :BÖLGECİLİK VE IRKÇILIK YASAĞI 
Madde 83 :EŞİTLİK İLKESİNİN KORUNMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARININ VE LAİK DEVLET NİTELİĞİNİN KORUNMASI
Madde 84 :ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARININ KORUNMASI 
Madde 85 :ATATÜRK'E SAYGI 
Madde 86 :LAİKLİK İLKESİNİN KORUNMASI VE HALİFELİĞİN İSTENEMEYECEĞİ 
Madde 87 :DİN VE DİNCE KUTSAL SAYILAN ŞEYLERİ İSTİSMAR YASAĞI 
Madde 88 :DİNİ GÖSTERİ YASAĞI 
Madde 89 :DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ YERİNİN KORUNMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ TÜZÜKLER
Madde 90 :TÜZÜK VE PROGRAMLAR İLE PARTİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR 
Madde 91 :YAN KURULUŞLAR YASAĞI 
Madde 92 :DERNEK, SENDİKA, VAKIF, KOOPERATİF VE MESLEK KURULUŞLARIYLA SİYASİ İLİŞKİ VE 
                 İŞBİRLİĞİ YASAĞI 
Madde 93 :PARTİ İÇİ ÇALIŞMALARININ DEMOKRASİ ESASLARINA UYGUN OLMA ZORUNLULUĞU 
Madde 94 :ÜNİFORMA GİYDİRME VE GÜVENLİK KUVVETLERİNİN GÖREVLERİNİ ÜSTLENDİRME YASAĞI 
Madde 95 :TEMELLİ KAPATILAN SİYASİ PARTİLER MENSAPLARININ DURUMU 
Madde 96 :KULLANILAMAYACAK PARTİ ADLARI VE İŞARETLER 
Madde 97 :12 EYLÜL 1980 HAREKATINA KARŞI BEYAN VE TUTUM YASAĞI
BEŞİNCİ KISIM
SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI
Madde 98 :GÖREVLİ MAHKEME VE SAVCILIK 
Madde 99 :SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ YASAKLARI İNCELEME KURULU 
Madde 100 :SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ YASAKLARA AYKIRILIK HALİNDE DAVA  AÇILMASI 
Madde 101 :DÖRDÜNCÜ KISIMDAKİ YASAKLARA AYKIRILIK HALİNDE PARTİLERİN KAPATILMASI 
Madde 102 :CUMHURİYET BAŞSAĞLI İSTEKLERİNE UYULMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 
Madde 103 :KANUNSUZ SİYASİ FAALİYETLERE MİHRAK OLMA SEBEBİYLE KAPATMA 
Madde 104 :DİĞER SEBEPLERLE DAVA AÇILMASI 
Madde 105 :SEÇİMLERE KATILMAMA NEDENİYLE DAVA AÇILMASI 
Madde 106 :İDARİ MERCİLERİN, SAVCILARIN VE MAHKEMELERİN GÖREVİ 
Madde 107 :KAPATILAN PARTİNİN MALLARI 
Madde 108 :KAPANMA KARARININ KAPATMAYA İLİŞKİN HÜKMÜN SONUÇLARINA ETKİLİ OLAMIYACAĞI
ALTINCI KISIM 
SİYASİ PARTİLERİN KAPANMASI
Madde 109 :KAPANMA KARARI 
Madde 110 :KAPANAN SİYASİ PARTİLERİN MALLARI
YEDİNCİ KISIM 
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 111 :CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA VE ANAYASA MAHKEMESİNE GEREKLİ BİLGİLERİN 
                   VERİLMEMESİ 
Madde 112 :OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRILMASI 
Madde 113 :PARTİ DEFTER VE KAYITLARININ TUTULMASI, TAHRİFİ, DEFTERLERİN YOK EDİLMESİ VEYA 
                   GİZLENMESİ 
Madde 114 :MÜKERRER KAYIT 
Madde 115 :ORGANLARDA GÖREV ALANLARIN BİLDİRİLMEMESİ 
Madde 116 :KANUNA AYKIRI BAĞIŞ, KREDİ VEYA BORÇ ALINMASI, BORÇ VERİLMESİ 
Madde 117 :KANUNA AYKIRI SAİR DAVRANIŞLAR 
Madde 118 :GENEL CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 119 :ÖZEL YASAKLARLA İLGİLİ CEZALAR 
Madde 120 :SEÇİMLERDE ALINAN TEDBİRLERE UYMAMA
SEKİZİNCİ KISIM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 121 :DİĞER KANUNLARIN GENEL OLARAK UYGULANACAK HÜKÜMLERİ 
Madde 122 :UYGULANMAYACAK KANUN HÜKÜMLERİ
DOKUZUNCU KISIM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 :  
Geçici Madde 6 :  
Geçici Madde 7 :  
Geçici Madde 8 :  
Geçici Madde 9 :  
Geçici Madde 10:  
Geçici Madde 11 :  
Geçici Madde 12 :
ONUNCU KISIM 
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 123 :YÜRÜRLÜK 
Madde 124 :YÜRÜTME