Sağlık Mevzuatı  
 


NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN


 
KABUL TARİHİ : 24/05/1983
KANUN NO : 2827
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/05/1983
RESMİ G. NO : 18059
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 352
 

 

Madde  1 :AMAÇ
Madde  2 :NÜFUS PLANLAMASI
Madde  3 :NÜFUS PLANLAMASIYLA İLGİLİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE UYGULAMA HİZMETLERİ
Madde  4 :STERİLİZASYON VE KASTRASYON
Madde  5 :GEBELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ
Madde  6 :GEBELİĞİN SONA ERDİRİLMESİNDE iZİN
Madde  7 :İLAÇ VE ARAÇLARIN iMAL, REKLAM VE PROPAGANDASIYLA iLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRI 
                EYLEMLER
Madde  8 :SAPTANMAMIŞ iLAÇ VE ARAÇLARIN KULLANILMASI
Madde  9 :DEĞİŞTİRİLEN KANUN HÜKÜMLERİ
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :
Geçici Madde :
Madde 14 :YÜRÜRLÜK
Madde 15 :YÜRÜTME