Sağlık Mevzuatı  
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
KABUL TARİHİ : 23/06/1983
KANUN NO : 2857
 
RESMİG.TARİHİ : 25/06/1983
RESMİ G. NO : 18088
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 434
 
 
Madde   1 :AMAÇ
Madde   2 :KAPSAM
Madde   3 :GENEL ESALAR
Madde   4 :GÖREV VE YETKİ
Madde   5 :KAN VE KAN ÜRÜNLERİ DANIŞMA KURULU
Madde   6 :YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ KAN VE KAN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde   7 :DENETLEME ESASLARI
Madde   8 :YÖNETMELİK
Geçici Madde :ÖZEL KAN MERKEZLERİNİN TASFİYESİ
Madde   9 YÜRÜRLÜK
Madde 10 :YÜRÜTME