Belediye ve İmar Mevzuatı  
ÇEVRE KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 09/08/1983
KANUN NO : 2872
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/08/1983
RESMİ G. NO : 18132
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 499
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : TANIMLAR
Madde  3 : İLKELER
İKİNCİ BÖLÜM
MERKEZİ VE MAHALLİ İDARİ BÖLÜMLERİ VE GÖREVLERİ
Madde  4 : YÜKSEK ÇEVRE KURULU
Madde  5 : YÜKSEK ÇEVRE KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde  6 : MAHALLİ ÇEVRE KURULU
Madde  7 : MAHALLİ ÇEVRE KURULUNUN GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVRE KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER VE YASAKLAR
Madde  8 : KİRLETME YASAĞI
Madde  9 : ÇEVRE KORUNMASI
Madde 10 : ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 11 : İŞLETME İZNİ VE HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 12 : DENETİM
Madde 13 : ZARARLI KİMYASAL MADDELER
Madde 14 : GÜRÜLTÜ
Madde 15 : FAALİYETLERİN DURDURULMASI
Madde 16 : TEHLİKELİ HALLERDE FAALİYETİN DURDURULMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLEME FONU
Madde 17 : FONUN KURULMASI VE FONDAN YARARLANMA
Madde 18 : FONUN GELİRLERİ
Madde 19 : FONUN KULLANILMASI
CEZAİ HÜKÜMLER
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 20 : İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR
Madde 21 : KURULUŞ VE İŞLETMELERE VERİLECEK İDARİ NİTELİKTE CEZALAR
Madde 22 : GEMİLER İÇİN VERİLECEK CEZALAR
Madde 23 : FİİLLERİN TEKRARI
Madde 24 : İDARİ CEZALARDA YETKİ
Madde 25 : İDARİ CEZALARDA İTİRAZ
Madde 26 : MAHKEMECE VERİLECEK CEZALAR
Madde 27 : DİĞER KANUNLARDA YAZILI CEZALAR
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 28 : KİRLETENİN SORUMLULUĞU
Madde 29 : TEŞVİK
Madde 30 : İDARİ MAKAMLARA BAŞVURMA
Madde 31 : YÖNETMELİKLER
Madde 32 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Geçici Madde :
Madde 33 : YÜRÜRLÜK
Madde 34 : YÜRÜTME