İş Mevzuatı  
 
DEVLET İHALE  KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 08/09/1983
KANUN NO : 2886
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/09/1983
RESMİ G. NO : 18161
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0573
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
Madde 1 : KAPSAM 
Madde 2 : İLKELER 
Madde 3 : İHALE YETKİLİSİ  
Madde 4 : TANIMLAR 
Madde 5 : İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
Madde 6 : İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
Madde 7 : ŞARTNAMELER  
Madde 8 : ŞARTNAME GENEL ESASLARI
İKİNCİ KISIM
İHALE İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İHALEYE HAZIRLIK
Madde 9   : TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ 
Madde 10 : BEDELİN TAHMİN EDİLEMEMESİ 
Madde 11 : ONAY BELGESİ 
Madde 12 : ŞARTNAMELERİN VERİLMESİ 
Madde 13 : İHALE KOMİSYONLARI 
Madde 14 : KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI  
Madde 15 : İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ 
Madde 16 : İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER 
Madde 17 : İHALENİN İLANI 
Madde 18 : İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR 
Madde 19 : ŞARTNAME VE EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HALİNDE İLAN 
Madde 20 : İLANIN UYGUN OLMAMASI 
Madde 21 : İLANI SAKINCALI GÖRÜLEN HUSUSLAR 
Madde 22 : YABANCI ÜLKELERDE İLAN 
Madde 23 : İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI 
Madde 24 : TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI 
Madde 25 : GEÇİCİ TEMİNAT 
Madde 26 : TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 
Madde 27 : TEMİNAT MEKTUPLARI
İKİNCİ BÖLÜM
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARLARI
Madde 28 : UYGUN BEDELİN TESPİTİ 
Madde 29 : KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI 
Madde 30 : KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
Madde 31 : İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ 
Madde 32 : KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ 
Madde 33 : ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ 
Madde 34 : İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHALE USULLERİ
Madde 35 : İHALE USULLERİNİN NELER OLDUĞU 
Madde 36 : İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN ESAS OLDUĞU 
KAPALI TEKLİF USULÜ 
Madde 37 : TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 
Madde 38 : TEKLİFLERİN VERİLMESİ  
Madde 39 : DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI 
Madde 40 : İÇ ZARFLARIN AÇILMASI 
Madde 41 : İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI 
Madde 42 : TEKLİFLERİN AYNI OLMASI 
Madde 43 : İHALENİN YAPILAMAMASI
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ 
Madde 44 : BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA YAPILACAK İHALELER
AÇIK TEKLİF USULÜ
Madde 45 : AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILABİLECEK İHALELER
Madde 46 : AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI
Madde 47 : AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE
Madde 48 : İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI
Madde 49 : İHALENİN YAPILAMAMASI
PAZARLIK USULÜ
Madde 50 : PAZARLIK USULÜNDE İHALE
Madde 51 : PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER 
YARIŞMA USULÜ 
Madde 52 : YARIŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞME
Madde 53 : İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
Madde 54 : KESİN TEMİNAT  
Madde 55 : YAPIM İŞLERİNDE KESİN TEMİNAT
Madde 56 : KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
Madde 57 : SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Madde 58 : TAŞINMAZ MALLARIN MÜŞTERİ TARAFINDAN ADINA TESCİL ETTİRİLMESİ
Madde 59 : MÜŞTERİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAŞINIR MALLARI TESLİM ALMAMASI
Madde 60 : İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Madde 61 : SÖZLEŞME YAPILMASI VE KESİN TEMİNAT ALINMASI ZORUNLU OLMAYAN HALLER
Madde 62 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI
Madde 63 : SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İŞİN ARTIŞ VE EKSİLİŞİ
Madde 64 : KİRALARDA SÖZLEŞME SÜRESİ
Madde 65 : SU ÜRÜNLERİ İSTİHSALİ HAKKI KİRALARINDA SÜRE
Madde 66 : SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Madde 67 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ
Madde 68 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ
Madde 69 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI,TUTUKLULUK VEYA MAHKUMİYET HALİ
Madde 70 : MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER
Madde 71 : İHTİYAÇLARIN KAMU KURULUŞLARINDAN KARŞILANMASI
Madde 72 : KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE TAŞINMAZ MALLARIN SATIMI
Madde 73 : TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ
Madde 74 : TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 75 : ECRİMİSİL VE TAHLİYE
Madde 76 : MAHALLİ KOMİSYONLARIN YETKİLERİ
Madde 77 : KIZILAY DERNEĞİNDEN YAPILACAK ALIMLAR
Madde 78 : İLAÇ VE GEREÇ SAĞLANMASI
Madde 79 : DIŞ ÜLKELERDEKİ KURULUŞLARIN İHTİYAÇLARI
Madde 80 : YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI
Madde 81 : EMANET SURETİYLE YAPILACAK İŞLER
Madde 82 : ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR UYARINCA YAPILACAK İŞLER
DÖRDÜNCÜ KISIM
İHALE İŞLERİNDE YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR
Madde 83 : YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 
Madde 84 : İDARELERCE İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA 
Madde 85 : CEZA SORUMLULUĞU VE SONUÇLARI 
Madde 86 : GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU 
Madde 87 : HİLELİ İNŞAAT VE ONARIM
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 88 : ERKEN BİTİRME PRİMİ 
Madde 89 : ÖZELLİĞİ BULUNAN İŞLER 
Madde 90 : TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE TERCİHLİ USULLER VE TEKEL MADDELERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 
Madde 91 : MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 
Madde 92 : SÜRELERİN HESABI 
Madde 93 : TEBLİGAT
ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : BAŞLAMIŞ OLAN İŞLER 
Geçici Madde 2 : TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 
Madde 94 : KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 95 : YÜRÜRLÜK  
Madde 96 : YÜRÜTME