iş ve sosyal güvenlik mevzuatı
 
 
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 
   
KABUL TARİHİ : 06/10/1983
KANUN NO : 2911
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/10/1983
RESMİ G. NO : 18185
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0662
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM 
Madde 2 : TANIMLAR   
Madde 3 : TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI   
Madde 4 :  İSTİSNALAR   
Madde 5 :  SEÇİM ZAMANINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  
İKİNCİ BÖLÜM 
TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜŞÜ YERLERİ
Madde   6 : TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI   
Madde   7 : TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ZAMANI  
Madde   8 : UMUMA AÇIK YER SAYILMA  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOPLANTI ŞEKİL ve ŞARTLARI 
Madde   9 : DÜZENLEME KURULU   
Madde 10 : BİLDİRİM VERİLMESİ     
Madde 11 : TOPLANTININ YAPILMASI 
Madde 12 : DÜZENLEME KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  
Madde 13 :HÜKÜMET KOMİSER VE YETKİLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TOPLANTININ ERTELENMESİ veya YASAKLANMASI
Madde 14 : DÜZENLEME KURULUNUN TOPLANTIYI GERİ BIRAKMASI 
Madde 15 : BİRDEN FAZLA TOPLANTILARI ERTELEME    
Madde 16 : TOPLANTININ BÖLGE VALİLİĞİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ERTELENMESİ     
Madde 17 :TOPLANTININ YASAKLANMASI VEYA ERTELENMESİ     
Madde 18 : YASAKLAMA VEYA ERTELEME KARARININ TEBLİĞİ   
Madde 19 : İL VEYA İLÇELERDE BÜTÜN TOPLANTILARIN YASAKLANMASI  
BEŞİNCİ BÖLÜM
GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNİN ŞEKİL ve ŞARTLARI ile ERTELENMESİ veya YASAKLANMASI
Madde 20 :GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER  </FONT>
ALTINCI BÖLÜM 
YASAKLAR ve KANUNA AYKIRI TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ 
 
Madde 22 : YASAK YERLER 
Madde 23 :  KANUNA AYKIRI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ 
Madde 24 : TOPLANTI VEYA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN DAĞITILMASI 
Madde 25 : SUÇ İŞLEYENLERİN YAKALANMASI 
Madde 26 : ÇAĞRI ve PROPAGANDA ARAÇLARI   
Madde 27 :  KIŞKIRTMA YASAĞI 
YEDİNCİ BÖLÜM 
CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 28 : YASAKLARA AYKIRI HAREKET   
Madde 29 : TOPLANTI VEYA YÜRÜYÜŞÜ ENGELLEYENLER   
Madde 30 : HUZUR ve SÜKUNU BOZANLAR     
Madde 31 : KANUNA AYKIRI PROPAGANDA VASITALARI ve SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK 
Madde 32 : HÜKÜMET EMRİNE KARŞI GELENLER   
Madde 33 : TOPLANTI ve YÜRÜYÜŞE SİLAHLI KATILANLAR 
Madde 34 :TAHRİKÇİLER ve SUÇ ORTAKLARI    
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 35 :SUÇÜSTÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  
Madde 36 : HÜKÜMET KOMİSERİNE VERİLECEK ÜCRET   
Madde 37 : YÖNETMELİK DÜZENLENMESİ   
Madde 38 : SAKLI HÜKÜMLER 
Madde 39 : KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 40 :  YÜRÜRLÜK    
Madde 41 : YÜRÜTME