Üniversiteler Mevzuatı  
 

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 11/10/1983
KANUN NO : 2914
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/10/1983
RESMİ G. NO : 18190
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0673
 
 
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI
Madde  4 : ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV AYLIKLARI
Madde  5 : GÖSTERGE TABLOSU VE EK GÖSTERGELER
Madde  6 : DOKTORA VEYA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ, DOÇENT KADROSUNA ATANMA
Madde  7 : DERECE YÜKSELMESİ
Madde  8 : KADEME İLERLEMESİ
Madde  9 : DERECE YÜKSELTİLMESİ VE KADEME İLERLEMESİNDE ONAY MAKAMI
Madde 10 : HAKLARDAN YARARLANMA
Madde 11 : EK DERS ÜCRETİ
Madde 12 : ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
Madde 13 : İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ
Madde 14 : GELİŞTİRME ÖDENEĞİ
Madde 15 : DEVLET KONSERVATUVARLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde 16 : YABANCI ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK ÜCRETLER
Madde 17 : EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI
Madde 18 : GEÇİCİ GÖREV
Madde 19 : DİĞER KURUM MENSUPLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLER
Madde 20 : UYGULANACAK DİĞER KANUN HÜKÜMLERİ
Madde 21 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 : 
Geçici Madde 8 :
Madde 22 : YÜRÜRLÜK
Madde 23 : YÜRÜTME