belediye ve imar mevzuatı
 
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 13.10.1983
KANUN NO : 2918
 
RESMİG.TARİHİ : 18.10.1983
RESMİ G. NO : 18195
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0687
 
 
BİRİNCİ KISIM 
 GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAM
Madde   1 : AMAÇ  
Madde   2 : KAPSAM
İKİNCİ BÖLÜM
TANIMLAR
Madde   3 : TANIMLAR 
İKİNCİ KISIM
KURULUŞLAR, KOMİSYONLAR, GÖREV VE YETKİLER
Madde   4 : GÖREVLİ KURULUŞLAR   
Madde   5 : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, MERKEZ, BÖLGE, İL VE İLÇE TRAFİK  KURULUŞLARI   
                   VE YETKİLERİ   
Madde   6 : TRAFİK ZABITASININ GÖREV VE YETKİ SINIRLARI İLE GENEL ZABITANIN  TRAFİK   
                   HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEYE İLİŞKİN YETKİSİ   
Madde   7 : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ   
Madde   8 : ULAŞTIRMA, TARIM VE ORMAN , SAĞLIK VE  SOSYAL YARDIM  BAKANLIKLARININ GÖREV VE   
                   YETKİLERİ  
Madde   9 : KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER  BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ   
Madde 10 : BELEDİYELERİN TRAFİĞE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİ   
Madde 11 : TRAFİK DANIŞMA VE EĞİTİM KOMİSYONU   
Madde 12 : İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARI 
ÜÇÜNCÜ KISIM
KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ, TRAFİK İŞARETLERİ, YAPI VE TESİSLER 
Madde 13 : KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ   
Madde 14 : KARAYOLU YAPISI VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI   
Madde 15 : TRAFİK İŞARETLERİ   
Madde 16 : KARAYOLU DIŞINDA, KENARINDA VEYA ÜZERİNDEKİ DİĞER LEVHALAR,  IŞIKLAR VE   
                  İŞARETLEMELER   
Madde 17 : BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KARAYOLU KENARINDAKİ YAPI VE  TESİSLER   
Madde 18 : BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KARAYOLU KENARINDAKİ YAPI  VE TESİSLER 
DÖRDÜNCÜ KISIM
TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ, TESCİL PLAKALARI, MOTORLU ARAÇLARA AİT ŞARTLAR VE MUAYENE 
BİRİNCİ BÖLÜM 
TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ, TESCİL PLAKALARI 
Madde 19 : TESCİL BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU   
Madde 20 : TESCİL SÜRESİ VE BİLDİRME MECBURİYETİ, SATIŞ VE DEVİRLER İLE  NOTERLERİN   
                  SORUMLULUĞU   
Madde 21 : TRAFİK BELGESİ VE TESCİL PLAKASI ALMA ZORUNLULUĞU   
Madde 22 : BELGE VE PLAKA VERMEYE YETKİLİ KURULUŞLAR   
Madde 23 : BELGE VE PLAKALARIN ARAÇLAR ÜZERİNDE BULUNDURULMASI  ZORUNLULUĞU   
Madde 24 : TRAFİK BELGESİ VERİLMESİ İÇİN ZORUNLU BELGELER   
Madde 25 : GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ İLE GEÇİCİ TESCİL PLAKALARI   
Madde 26 : ARAÇLARA AİT TRAFİK AYIRIM İŞARETLERİ VE DİĞER İŞARETLER   
Madde 27 : TANINMA İŞARETLERİ   
Madde 28 : DEVLET MALI ARAÇLARIN AYIRIM İŞARETLERİ VE TESCİL PLAKALARI 
İKİNCİ BÖLÜM 
MOTORLU ARAÇLARA AİT ŞARTLAR 
Madde 29 : ARAÇLARIN KARAYOLUNA UYGUNLUĞU VE İMAL, TADİL VE MONTAJI  İLE İLGİLİ TEKNİK   
                  ESASLAR   
Madde 30 : ARAÇLARIN TEKNİK ŞARTLARA UYGUNLUĞU   
Madde 31 : ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU GEREÇLER   
Madde 32 : ADRES DEĞİŞTİRME VE ARAÇLAR ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ  BİLDİRME   
Madde 33 : TAŞINMASI ÖZEL İZNE BAĞLI YÜKLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 ARAÇLARIN MUAYENESİ VE MUAYENEYE YETKİLİ KURULUŞLAR
Madde 34 : ARAÇLARIN MUAYENESİ  
Madde 35 : MUAYENEYE YETKİLİ KURULUŞLAR 
BEŞİNCİ KISIM
SÜRÜCÜ BELGELERİ VE SÜRÜCÜLER
Madde 36 : SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU  
Madde 37 : SÜRÜCÜ BELGESİ ALMASI ZORUNLU OLMAYANLARDA ARANACAK  ŞARTLAR  
Madde 38 : SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI  
Madde 39 : SÜRÜCÜ BELGELERİNE AİT ESASLAR  
Madde 40:  DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ  
Madde 41 : SÜRÜCÜ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR  
Madde 42 : SÜRÜCÜLERİN SINAVLARI  
Madde 43 : ASKERİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN SINAVLARI  
Madde 44 : ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN  TAŞINMASI   
                  ZORUNLULUĞU  
Madde 45 : SAĞLIK ŞARTLARINDA SONRADAN MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İLE  SAHTE OLAN,  HİLE   
                  İLE ALINAN VEYA ŞARTLARINA UYGUN OLMADAN  VERİLEN SÜRÜCÜ BELGELERİ 
ALTINCI KISIM
 TRAFİK KURALLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURALLAR
Madde 46 : KARAYOLLARINDA TRAFİĞİN AKIŞI  
Madde 47 : TRAFİK İŞARETLERİNE UYMA KARAYOLLARINDA TRAFİĞİN AKIŞI  
Madde 48 : ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ  ALTINDA ARAÇ SÜRME  
                  YASAĞI  
Madde 49 : TAŞIT KULLANMA SÜRELERİNE UYMA ZORUNLULUĞU 
İKİNCİ BÖLÜM
HIZ KURALLARI
Madde 50 : HIZ SINIRLARI  
Madde 51 : HIZ SINIRLARINA UYMA  
Madde 52 : HIZIN GEREKLİ ŞARTLARA UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÜRÜCÜLERİN UYACAĞI DİĞER KURALLAR
Madde 53 : DÖNÜŞ KURALLARI  
Madde 54 : GEÇME KURAL VE YASAKLARI  
Madde 55 : GEÇİLEN ARAÇLARA AİT KURALLAR  
Madde 56 : ŞERİT İZLEME, GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA, ARAÇLAR ARASINDAKİ  MESAFE, YAVAŞ  
                  SÜRME VE YAVAŞLAMA VE GEÇİŞ KOLAYLIĞI  SAĞLAMA  
Madde 57 : KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI  
Madde 58 : İNDİRME VE BİNDİRME KURALLARI  
Madde 59 : DURAKLAMA VE PARK ETME  
Madde 60 : DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER  
Madde 61 : PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER VE HALLER  
Madde 62 : KARAYOLU ÜZERİNDE PARK ETME İZNİ VERİLMEYEN ARAÇLAR  
Madde 63 : ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI  
Madde 64 : IŞIKLARIN KULLANILMASI  
Madde 65 : ARAÇLARIN YÜKLENMESİ  
Madde 66 : BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ  KURALLAR  
Madde 67 : ARAÇ MANEVRALARINI DÜZENLEYEN KURALLAR 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAYALAR, HAYVANLA ÇEKİLEN VEYA ELLE SÜRÜLEN ARAÇLARLARLA HAYVAN SÜRÜCÜLERİ VEYARIŞLAR HAKINDAKİ KURALLAR
Madde 68 : YAYALARIN UYACAKLARI KURALLAR  
Madde 69 : HAYVANLA ÇEKİLEN, ELLE SÜRÜLEN ARAÇLARI SÜRENLER İLE HAYVAN  SÜRÜCÜLERİNE AİT  
                  KURALLAR  
Madde 70 : YARIŞ VE KOŞULARA AİT KURALLAR 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ KURALLAR
Madde 71 : GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR VE SÜRME KURALLARI  
Madde 72 : SES, MÜZİK, GÖRÜNTÜ VE HABERLEŞME CİHAZLARININ KULLANILMASI  
Madde 73 : TEDBİRSİZ VE SAYGISIZ ARAÇ SÜRME  
Madde 74 : YAYA VE OKUL GEÇİTLERİ  
Madde 75 : OKUL TAŞITLARI  
Madde 76 : DEMİRYOLU GEÇİTLERİ  
Madde 77 : ÇOCUK, HASTA VE SAKAT TAŞITLARI, GÖZLERİ GÖRMEYEN YAYALAR,  YÜRÜYÜŞ KOLLARI  
Madde 78 : SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN KORUCU TERTİBAT KULLANMA  ZORUNLULUĞU  
Madde 79 : KARAYOLU ÜZERİNDEKİ PARK YERLERİNDE ÜCRET ALMAYA YETKİLİLER  
Madde 80 : DİĞER KURALLAR   
YEDİNCİ KISIM
TRAFİK KAZALARI
Madde 81 : TRAFİK KAZALARINA KARIŞANLAR İLE İLGİLİ KURALLAR  
Madde 82 : TRAFİK KAZALARINDA YÜKÜMLÜLÜK   
Madde 83 : TRAFİK KAZALARINA EL KOYMA VE BİLİRKİŞİ   
Madde 84 : TRAFİK KAZALARINDA SÜRÜCÜ KUSURLARININ TESBİTİ VE ASLİ KUSUR  SAYILAN HALLER 
SEKİZİNCİ KISIM
 HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Madde 85 : İŞLETENİN SORUMLULUĞU   
Madde 86 : İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI VEYA SORUMLULUĞUN  AZALTILMASI   
Madde 87 : GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI   
Madde 88 : ZARAR VERENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI  GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI   
Madde 89 : İŞLETENLER ARASINDA ZARARIN TAZMİNİ  :ZARAR VERENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI   
Madde 90 : MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT   
İKİNCİ BÖLÜM
SİGORTA
Madde 91 : MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMA ZORUNLULUĞU   
Madde 92 : ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR   
Madde 93 : EN AZ SİGORTA TUTARLARI   
Madde 94 : SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN VERİLMESİ VE İŞLETENİN DEĞİŞMESİ  HALİNDE YAPILACAK   
                   İŞLEMLER   
Madde 95 : TAZMİNATIN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI SONUCUNU DOĞURAN  HALLER   
Madde 96 : ZARAR GÖRENLERİN ÇOKLUĞU   
Madde 97 : DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEP VE DAVA HAKKI   
Madde 98 : TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİ   
Madde 99 : TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ   
Madde 100 : İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASINA UYGULANACAK HÜKÜMLER   
Madde 101 : SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMAYA YETKİLİ SİGORTA ŞİRKETLERİ VE  SİGORTA YAPMA   
                    ZORUNLULUĞU    
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL DURUMLAR
Madde 102 : MOTORLU ARAÇ RÖMORKLARI     
Madde 103 : MOTORSUZ TAŞITLAR VE MOTORLU BİSİKLET   
Madde 104 : MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETTE BULUNANLAR   
Madde 105 : YARIŞLAR   
Madde 106 : DEVLETE VE KAMU KURULUŞLARINA AİT ARAÇLAR   
Madde 107 : ÇALINAN VEYA GASBEDİLEN ARAÇLARDA SORUMLULUK   
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GARANTİ FONU
Madde 108 : GARANTİ FONU
BEŞİNCİ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 109 : ZAMANAŞIMI  
Madde 110 : YETKİLİ MAHKEME  
Madde 111 : SORUMLULUĞA İLİŞKİN ANLAŞMALAR 
DOKUZUNCU KISIM
ADLİ KOVUŞTURMA VE CEZALARIN UYGULANMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
ADLI KOVUŞTURMA
Madde 112 : BU KANUNDAKİ SUÇLARLA İLGİLİ DAVALARA BAKACAK  MAHKEMELER VE YETKİLERİ   
Madde 113 : DURUŞMASIZ OLARAK BAKILACAK DAVALAR    
İKİNCİ BÖLÜM
CEZALARIN UYGULANMASI
Madde 114 : SUÇ VE CAZA TUTANAKLARI   
Madde 115 : PARA CEZALARININ ÖDENME SÜRELERİ   
Madde 116 : TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ   
Madde 117 : CEZA YERİNE GETİRİLMEDEN İŞLEM YAPILMAMASI   
Madde 118 : BELİRLİ SÜRELER İÇİNDE ALINAN CEZALAR VE PUANLAMA NEDENİYLE  SÜRÜCÜ   
                    BELGELERİNİN GERİ ALINMASI   
Madde 119 : İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI  VE YERİNE   
                    GETİRİLMESİ   
Madde 120 : ZAMANAŞIMI   
Madde 121 : YÖNETMELİKTE YER ALACAK DİĞER ESASLAR 
ONUNCU KISIM
EĞİTİM, OKULLAR VE ÇOCUK EĞİTİM PARKLARI
Madde 122 : TRAFİK EĞİTİMİ VE DENETİMİ   
Madde 123 : SÜRÜCÜ OKULLARININ AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ   
Madde 124 :  ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI   
Madde 125 : OKULLARDA TRAFİK DERSLERİ 
ONBİRİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 126 : OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA KARAYOLUNDA TRAFİĞİN  DÜZENLENMESİ VE  
                    DENETİMİ   
Madde 127 : ARAÇLARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNE AİT ŞARTLAR   
Madde 128 : TERKEDİLEN, HASARA UĞRAYAN VEYA UZUN SÜRE PARK EDİLEN  ARAÇLAR   
Madde 129 : TRAFİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME FONU   
Madde 130 : İLGİLİ BAKANLIK VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMA   
Madde 131 : KAĞITLARIN VE PLAKALARIN BASIM VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ GELİRDEN  PAY AYRILAMASI   
Madde 132 : BİLGİ İŞLEM MERKEZİNİN FAALİYETİ   
Madde 133 : ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKARILMALARINDA KISITLAMA VE  YASAKLAMALAR   
Madde 134 : OKUL GEÇİDİ GÖREVLİSİ   
Madde 135 : YÖNETMELİKLER 
ONİKİNCİ KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :   
Geçici Madde 3 :   
Geçici Madde 4 :   
Geçici Madde 5 :   
Geçici Madde 6 :
ONÜÇÜNCÜ KISIM
KALDIRILAN HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 136 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER   
Madde 137 : YÜRÜRLÜĞE GİRME   
Madde 138 : YÜRÜTME