Üniversiteler Mevzuatı  
 

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN
KABUL TARİHİ : 14/10/1983
KANUN NO : 2922
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/10/1983
RESMİ G. NO : 18196
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0756
 
 
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : KAPSAM
Madde  3 : DEĞERLENDİRME KURULU
Madde  4 : DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde  5 : KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde  6 : YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde  7 : YÖNETMELİK
Madde  8 : YÜRÜRLÜK
Madde  9 : YÜRÜTME