Milli Eğitim Mevzuatı  
 

YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 14/10/1983
KANUN NO : 2923
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/10/1983
RESMİ G. NO : 18196
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0758
 
 
Madde  1 : AMAÇ
Madde  2 : ESASLAR
Madde  3 : YÖNETMELİK
Madde  4 : YÜRÜRLÜK
Madde  5 : YÜRÜTME